ครม.เริ่มรับซื้อยางช่วยเหลือเกษตรกร 25 ม.ค.นี้

ครม.เริ่มรับซื้อยางช่วยเหลือเกษตรกร 25 ม.ค.นี้

ครม.เริ่มรับซื้อยางช่วยเหลือเกษตรกร 25 ม.ค.นี้

รูปข่าว : ครม.เริ่มรับซื้อยางช่วยเหลือเกษตรกร 25 ม.ค.นี้

คณะรัฐมนตรีเริ่มรับซื้อยางจากเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.2559 เป็นต้นไป หลังมีมติอนุมัติราคารับซื้อยางโดยตรงจากเกษตรที่กิโลกรัมละ 45 บาท ด้วยวงเงิน 4,500 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแผนรับซื้อยางด้วยเงิน 5,479 ล้านบาทว่าเป็นเงินที่จะใช้รับซื้อยางจากเกษตรกรจำนวน 4,500 ล้านบาท, เป็นค่าจ้างแปรรูปและค่าขนส่ง 739 ล้านบาท, ค่ารักษา 150 ล้านบาทและค่าดำเนินการตามที่จ่ายจริง 90 ล้านบาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การรับซื้อยางเพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตเป็นการเริ่มต้นในระยะที่หนึ่งของการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างครบวงจร โดยรัฐบาลจะไม่แทรกแซงการตลาดด้านอื่น ซึ่งรัฐบาลได้แก้ไขกฎระเบียบในการใช้งบประมาณแผ่นดินจัดซื้อเพื่อให้เกิดความถูกต้องและคล่องตัว ขณะเดียวกันได้กำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการซื้อขายยางให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใส เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะที่สอง รัฐบาลมีแนวคิดศึกษาความเป็นไปได้ในการลดพื้นที่ปลูกยางและสนับสนุนพืชเสริมรายได้ชนิดอื่น

กลับขึ้นด้านบน