กสทช.แนะปชช.รีบนำคูปองแลกกล่องทีวีดิจิทัล ก่อนหมดเขต ม.ค.59

กสทช.แนะปชช.รีบนำคูปองแลกกล่องทีวีดิจิทัล ก่อนหมดเขต ม.ค.59

กสทช.แนะปชช.รีบนำคูปองแลกกล่องทีวีดิจิทัล ก่อนหมดเขต ม.ค.59

รูปข่าว : กสทช.แนะปชช.รีบนำคูปองแลกกล่องทีวีดิจิทัล ก่อนหมดเขต ม.ค.59

กสทช.แนะประชาชน รีบนำคูปองแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล ก่อนคูปองรอบล่าสุดหมดเขตสิ้นเดือน ม.ค.2559 นี้

ตามที่สำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีนโยบายการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลทีวี ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.2557 จำนวน 13,571,296 ใบ แบ่งการแจกทั้งหมดออกเป็น 7 รอบนั้น น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ข้อมูลการแลกคูปองล่าสุดทั้งหมด 8,520,229 ใบ โดยรอบที่ 1 – 6 คูปองที่หมดอายุการแลกไปแล้วมีจำนวน 5,458,208 ใบ จาก 8,322,442 ใบ

ส่วนรอบที่ 7 ซึ่งเป็นรอบล่าสุด สำนักงานได้เริ่มแจกเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2558 และกำลังจะหมดอายุวันที่ 31 ม.ค. 59 ครอบคลุมพื้นที่ 56 จังหวัด 478 อำเภอ พบว่า จำนวนคูปองการแลกอยู่ที่ 3,062,047 ใบ จากยอดการแจกคูปองจำนวน 5,248,854 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ยอดคูปองที่เหลือยังมีอีกจำนวนมากจึงขอแนะนำประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว รีบนำคูปองพร้อมบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาไปแลกกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีหรือใช้เป็นส่วนลดการซื้อโทรทัศน์ก่อนที่จะหมดอายุสิ้นเดือน ม.ค. นี้

“หลายพื้นที่กำลังจะมีการยุติการส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกของสถานีไทยพีบีเอส ภายในวันที่ 31 ม.ค. 59 ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียง จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม ขณะนี้พบว่า จำนวนการแลกคูปอง จ.ร้อยเอ็ด อยู่ที่ 22,968 จากยอดการแจกคูปองจำนวน 36,941 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 62 รวมทั้ง จำนวนการแลกคูปอง จ.กาฬสินธุ์ อยู่ที่ 17,054 ใบ จากยอดการแจกคูปองจำนวน 29,202 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 58 และจำนวนการแลกคูปอง จ.มหาสารคาม อยู่ที่ 54,065 ใบ จากยอดการแจกคูปองจำนวน 92,542 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 58 จึงขอฝากถึงประชาชนที่ได้รับสิทธิการแจกคูปองครั้งนี้รีบไปใช้สิทธิโดยด่วน"

สำหรับการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้กับประชาชนเพิ่มเติมหลังจากนี้ ที่ผ่านมาในที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ โดยมีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้การสนับสนุนประชาชนเพิ่มเติมสำหรับครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและมีผู้อยู่อาศัยจำนวน 80,000 ครัวเรือน และเห็นชอบในหลักการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้านจำนวน 2.4 ล้านครัวเรือน โดยเสนอให้ สำนักงานฯ พิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการลงทะเบียนของผู้อยู่อาศัยเสนอให้ คสช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่วนกรณีเงินเหลือจากเงินประมูลคลื่นความถี่ทีวีดิจิทัล งวดที่ 1 หลังหักค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิทัลภาคพื้นดินนั้น ซึ่ง น.ส.สุภิญญา ได้เสนอบอร์ด กสทช. พิจารณาแนวทางการแจกคูปองเพิ่มเติมจำนวน 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1. กลุ่มที่ตกค้างตามทะเบียนราษฎร์เดิม 2. กลุ่มครัวเรือนที่ด้อยโอกาส 3. กลุ่มที่อยู่ในแผนยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกก่อน 3 ปี ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป

 

กลับขึ้นด้านบน