ศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ-จ่ายเงินงวดแรกให้เจ้าหนี้ มิ.ย.นี้

ศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ-จ่ายเงินงวดแรกให้เจ้าหนี้ มิ.ย.นี้

ศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ-จ่ายเงินงวดแรกให้เจ้าหนี้ มิ.ย.นี้

รูปข่าว : ศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ-จ่ายเงินงวดแรกให้เจ้าหนี้ มิ.ย.นี้

ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นแล้ว โดยคณะกรรมการเตรียมดำเนินการตามแผน และจ่ายเงินงวดแรกให้กับเจ้าหนี้ในเดือน มิ.ย.นี้

วันนี้ (21 ม.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และให้คณะกรรมการผู้จัดทำแผนดำเนินการตามแผนที่เสนอต่อศาลได้ทันที แต่ปรับเปลี่ยนผู้จัดทำแผนจาก 15 คน เหลือเพียง 5 คน คือนายประกิต พิลังกาสา ประธานจัดทำแผนฯ, น.ส.กรรณิการ์ อัคคะพู รองประธานจัดทำแผน และคณะกรรมการอีก 3 คน

นายประกิต เปิดเผยว่า หลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการได้เตรียมดำเนินการทันที โดยตามแผนการฟื้นฟูที่วางไว้ จะจ่ายเงินให้กับสมาชิกภายในเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.นี้ ในอัตราร้อยละ 3.5 หรือจ่ายให้สมาชิกทุกๆ 6 เดือน

ขณะที่วันนี้ ผู้ที่คัดค้านกับแผนฟื้นฟูดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องคัดค้านต่อศาลได้เช่นกัน โดยนายธรรมนูญ อัตโชติ ประธานชมรมฟื้นฟู สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นก้าวหน้า กล่าวว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยกับแผนฉบับนี้ประมาณ 2,000 คน และส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการคุ้มครองหุ้นของสมาชิกที่ได้ร่วมลงทุนไว้ เนื่องจากแผนดังกล่าวไม่ได้บอกตัวเลขของการใช้เงินคืนในส่วนนี้ ทำให้สมาชิกเห็นว่าอาจไม่ได้รับเงินในส่วนนี้

ส่วนการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ควรแบ่งประเภทออกเป็น 2 กลุ่ม คือเจ้าหนี้มีประกัน และเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกัน แต่แผนฉบับนี้แบ่งเจ้าหนี้เป็น 12 กลุ่ม และจะจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้เหมือนกันทุกคนไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งอาจทำให้ได้เงินไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง

กลับขึ้นด้านบน