ดีเดย์ 25 ม.ค.รถโดยสาร-รถลากจูง-บรรทุกสิบล้อ จดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้ง GPS ทุกคัน

ดีเดย์ 25 ม.ค.รถโดยสาร-รถลากจูง-บรรทุกสิบล้อ จดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้ง GPS ทุกคัน

ดีเดย์ 25 ม.ค.รถโดยสาร-รถลากจูง-บรรทุกสิบล้อ จดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้ง GPS ทุกคัน

รูปข่าว : ดีเดย์ 25 ม.ค.รถโดยสาร-รถลากจูง-บรรทุกสิบล้อ จดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้ง GPS ทุกคัน

กรมการขนส่งทางบกสั่งรถโดยสาร รถลากจูง รถบรรทุกสิบล้อ ที่จดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้ง GPS ทุกคัน ตั้งแต่ 25 ม.ค.เป็นต้นไป

วันนี้ (22 ม.ค.) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถิติอุบัติเหตุรถโดยสารและรถบรรทุกพบว่าเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ และการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ เช่น ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือปล่อยให้พนักงานขับรถเกินเวลาที่กำหนด ในมาตรฐานความปลอดภัย ดังนั้นเพื่อเป็นการยกกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการบริหารของผู้ประกอบการและพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถด้วยเทคโนโลยี GPS โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรม ผู้ขับรถ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานตามประกาศกรมฯ ทุกคัน ในส่วนของรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันดังกล่าวต้องดำเนินการติดตั้ง เชื่อมโยงข้อมูล หรือแก้ไขเครื่องบันทึกข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถดำเนินการต่ออายุทะเบียนรถได้

นายสนิทกล่าวว่า สำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 ม.ค.2559 กรมการขนส่งทางบก กำหนดระยะเวลาดำเนินการของรถแต่ละประเภทตามความเหมาะสมเพื่อให้เจ้าของรถและผู้ประกอบการขนส่งมีเวลาในการเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูล แก้ไขและติดตั้ง GPS ให้เป็นไปตามที่กรมฯ กำหนด ดังนี้ รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริการจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกภายใน ปี 2559 สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GPS ในส่วนของรถโดยสารสองชั้นกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559 ส่วนรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560 สำหรับรถลากจูงกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560 รถบรรทุกสาธารณะภายในรอบปีภาษี 2561 และรถบรรทุกส่วนบุคคลให้ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบปีภาษี 2562 โดยสามารถตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลที่ได้รับการรับรองได้ที่เว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/esb/approve.html

กลับขึ้นด้านบน