ม.อ.เร่งช่วยเหลือนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานชาวสวนยาง หลังกระทบจากราคายางตกต่ำ

ม.อ.เร่งช่วยเหลือนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานชาวสวนยาง หลังกระทบจากราคายางตกต่ำ

ม.อ.เร่งช่วยเหลือนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานชาวสวนยาง หลังกระทบจากราคายางตกต่ำ

รูปข่าว : ม.อ.เร่งช่วยเหลือนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานชาวสวนยาง หลังกระทบจากราคายางตกต่ำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เร่งหามาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรชาวสวนยาง หลังได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายางตกต่ำ ทำให้นักศึกษาบางส่วนต้องพักการเรียนชั่วคราว

วันนี้ (22 ม.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทยอยลงทะเบียนแบบสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ หลังจากมหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา โดยให้สำรวจนักศึกษาจากทุกคณะใน 5 วิทยาเขต คือวิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับประชุมและเร่งสำรวจข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว ซึ่งมีนักศึกษาเข้ามาแจ้งความประสงค์เพื่อให้ขอความช่วยเหลือ จำนวน 23 คน เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีนักศึกษาได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำกว่า 60 คน ซึ่งในจำนวนนี้ยื่นขอพักการเรียนชั่วคราว 5 คน ส่วนที่เหลือขอผ่อนผันชำระค่าหน่วยกิต และยื่นเรื่องขอกู้เงินจากกอง
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ขณะที่นายสุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า ได้ประสานให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวในแต่ละวิทยาเขต เร่งลงทะเบียนเพื่อรวมรวบข้อมูล
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ม.ค.นี้ และจะนำข้อมูลดังกล่าวไปร่วมประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือในวันที่ 2 ก.พ.ที่วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งขณะนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจทยอยลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก

กลับขึ้นด้านบน