มติบอร์ด สสส.แต่งตั้ง "สุปรีดา อดุลยานนท์" เป็นผู้จัดการคนใหม่

มติบอร์ด สสส.แต่งตั้ง "สุปรีดา อดุลยานนท์" เป็นผู้จัดการคนใหม่

มติบอร์ด สสส.แต่งตั้ง "สุปรีดา อดุลยานนท์" เป็นผู้จัดการคนใหม่

รูปข่าว : มติบอร์ด สสส.แต่งตั้ง "สุปรีดา อดุลยานนท์" เป็นผู้จัดการคนใหม่

บอร์ด สสส.มีมติตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ทดแทน 7 คน ที่ถูกปลดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับแต่งตั้งนายสุปรีดา อดุลยานนท์ เป็นผู้จัดการ สสส.คนใหม่

วันนี้ (22 ม.ค.2559) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (บอร์ด สสส.) เปิดเผยหลังการประชุมบอร์ด สสส.ครั้งที่ 1/2559 ว่า บอร์ด สสส.แต่งตั้งนายสุปรีดา อดุลยานนท์ รักษาการผู้จัดการ สสส.เป็นผู้จัดการ สสส.คนใหม่ พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้ง นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากองทุน สสส.เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทดแทน 7 คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยมีองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยกรรมการ สสส.โดยตำแหน่ง 2 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ผู้แทนภาคีเครือข่าย 1 คน และเจ้าหน้าที่ สสส. 1 คน โดยผู้จัดการ สสส.เป็นเลขานุการ ซึ่งมีกรอบการสรรหาตามระเบียบ 30 วัน หากไม่ทันสามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน 30 วัน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความข้อกฎหมายว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม จะสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้หรือไม่

ประธานบอร์ด สสส.กล่าวว่า ขอให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ถูกแทรกแซง และต้องคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ถูกตั้งข้อสังเกตจากสังคมว่าเป็นตัวแทนภาคเอกชน นายทุนกลุ่มบริษัทเหล้า บุหรี่ และกลุ่มที่ไม่มีความเหมาะสม ส่วนกรณีการขอให้เร่งรัดกว่า 500 โครงการ ที่ถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ต้องเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบ ซึ่งหากสามารถแก้ไขข้อจำกัด ปรับแนวทางการทำงานในบางเรื่องได้ จะมีการนำเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

นายสุปรีดา กล่าวถึงการถูกจัดเก็บภาษีย้อนหลังของมูลนิธิเครือข่ายที่รับทุนจาก สสส.ว่า ได้ประสานไปยังกรมสรรพากรบ้างแล้ว โดยอาจต้องตีความกฎหมายว่าการรับทุนลักษณะนี้ต้องถูกจัดเก็บภาษีหรือไม่

กลับขึ้นด้านบน