กสทช.เตรียมของบ กทปส. ปฏิรูปวิจัยเรตติ้งทีวีแบบใหม่-เน้นตอบความต้องการทุกฝ่ายตรงจุด

กสทช.เตรียมของบ กทปส. ปฏิรูปวิจัยเรตติ้งทีวีแบบใหม่-เน้นตอบความต้องการทุกฝ่ายตรงจุด

กสทช.เตรียมของบ กทปส. ปฏิรูปวิจัยเรตติ้งทีวีแบบใหม่-เน้นตอบความต้องการทุกฝ่ายตรงจุด

รูปข่าว : กสทช.เตรียมของบ กทปส. ปฏิรูปวิจัยเรตติ้งทีวีแบบใหม่-เน้นตอบความต้องการทุกฝ่ายตรงจุด

กสทช. เตรียมขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน กทปส. อีกครั้ง เพื่อผลักดันโครงการจัดทำการวิจัยวัดความนิยม (เรตติ้ง) แบบใหม่ครั้งแรกของประเทศไทย คล้ายระบบจัดเรตติ้งของอังกฤษ เน้นชัดเจน โปร่งใส ตอบความต้องการได้ตรงจุด หลังปรับโครงสร้างดึงทั้งอุตสาหกรรมโทรทัศน์

วันนี้ (23 ม.ค. 2559) นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เผยว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา ตนได้ทำบันทึกข้อความถึงประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) เพื่อขอเสนอให้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กองทุน กทปส.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำงานวิจัยวัดค่าความนิยม (เรตติ้ง) อีกครั้ง

หลังจากสมาชิกของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (MRB) ซึ่งประกอบด้วย มีเดียเอเจนซีผู้ผลิตสื่อ สมาคมทีวีดิจิตอล (ประเทศไทย) สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เป็น สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) หรือ Media Research Development Association of Thailand (MRDA) ที่มีรูปแบบเดียวกับ The Broadcasters’ Audience Research Board (BARB) ของประเทศอังกฤษ ที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ทุกด้านร่วมเป็นสมาชิก ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมระบบเรตติ้งทีวี ระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความนิยม

นายธวัชชัย กล่าวต่ออีกว่า สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน โดยเฉพาะการจัดทำระบบเรตติ้ง ที่การจัดทำข้อมูลจะมีความถี่มากกว่าเดิม มีกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น และการสำรวจเรตติ้งแบบมัลติสกรีนมีความโปร่งใส ชัดเจน เพราะเป็นสมาคมกลางของผู้ประกอบการทีวีทุกด้าน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทีวีได้อย่างตรงจุด และถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดทำเรตติ้งครั้งแรกของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทย

“ส่วนตัวคิดว่าการจัดทำเรตติ้ง มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยเพราะเป็นตัวกำหนดเม็ดเงินโฆษณา ที่ผู้ผลิตรายการหรือช่องรายการจะได้รับ ขณะที่ผู้ประกอบการเองก็ต้องการข้อมูลที่โปร่งใสและเที่ยงตรง ดังนั้น กสทช. ควรพิจารณาสนับสนุนการจัดทำเรตติ้งในครั้งนี้” นายธวัชชัย ระบุ

กลับขึ้นด้านบน