"ไทยสมายล์" ออกแนวปฏิบัติต่อตุ๊กตา "ลูกเทพ"

"ไทยสมายล์" ออกแนวปฏิบัติต่อตุ๊กตา "ลูกเทพ"

"ไทยสมายล์" ออกแนวปฏิบัติต่อตุ๊กตา "ลูกเทพ"

รูปข่าว : "ไทยสมายล์" ออกแนวปฏิบัติต่อตุ๊กตา "ลูกเทพ"

"ไทยสมายล์" ออกแถลงการณ์ หลังมีเอกสารเผยแพร่ข้อปฏิบัติกรณีลูกเทพ สร้างปัญหาให้ผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ปลอดภัย ไม่ขัดระเบียบการบิน

วันนี้ (23 ม.ค.) สายการบินไทยสมายล์ออกแถลงการณ์กรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารแนวทางปฏิบัติต่อตุ๊กตาลูกเทพ ซึ่งระบุว่าผู้โดยสารสามารถซื้อที่นั่งสำหรับตุ๊กตาลูกเทพได้ หลังพบว่าผู้โดยสารมักไม่พอใจเมื่อพนักงานนำตุ๊กตาไปเก็บในช่องสัมภาระหรือใต้เก้าอี้

แถลงการณ์ของสายการบินระบุว่า "เนื่องจากในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีผู้โดยสารนำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องเป็นจำนวนมากกว่า 40 เคส ซึ่งในแง่ของการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย บางครั้งตุ๊กตามีขนาดใหญ่ ทางพนักงานต้อนรับบนเครื่องจะนำตุ๊กตาไปไว้บนช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ หรือใต้เก้าอี้ โดยในกรณีดังกล่าวนี้ ทางผู้โดยสารมักจะไม่ยินยอม เนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคล อาจส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

"ทางแผนกบริหารพนักงานต้อนรับ สายการบินไทยสมายล์ จึงได้ออกแนวทางการปฏิบัติให้แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่อง โดยเป็นเอกสารภายในแผนกซึ่งถือเป็นมาตรการพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในเบื้องต้นแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถให้บริการ โดยเข้าใจที่มาที่ไปและสามารถใช้เป็นมาตรการปฏิบัติพิเศษ ให้มีการปฏิบัติต่อผู้โดยสารอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ขัดต่อระเบียบความปลอดภัยบนเครื่อง

"ทางสายการบินไทยสมายล์ ขอยืนยันว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารภายใน สำหรับให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางปฎิบัติในการให้บริการแก่ผู้โดยสารเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร ตลอดจนไม่เป็นการลบหลู่ความเชื่อส่วนบุคคล ในขณะเดียวกันก็ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎความปลอดภัยสากลทางการบิน"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอกสารแนวปฏิบัติดังกล่าวลงวันที่ 22 ม.ค.2559 มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คำอธิบายเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพ และแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของคำอธิบาย เอกสารดังกล่าวระบุว่า ตุ๊กตาลูกเทพ คือ ตุ๊กตาที่ทำพิธีอธิษฐานจิตขึ้นมาแล้วใส่อยู่ในตุ๊กตา เลี้ยงได้เหมือนลูก พาไปเที่ยว พาไปทำบุญ เหมือนเลี้ยงเด็กคนหนึ่ง ลูกเทพไม่เหมือนกุมารทั่วไปที่ต้องเอาไว้บนหิ้ง

สำหรับนโยบายการปฏิบัตินั้น สายการบินแจ้งต่อพนักงานว่า ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมตุ๊กตาเทพแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) แบบที่ไม่ได้ซื้อที่นั่งเพิ่ม ให้พนักงานบริการเหมือนถือสัมภาระขึ้นเครื่องบินปกติ (carry-on baggage)
2) แบบที่ซื้อที่นั่งเพิ่ม ในกรณีนี้ผู้โดยสารสามารถซื้อบริการที่นั่งเพิ่มในการเดินทางสำหรับตุ๊กตาลูกเทพได้ โดยพนักงานผู้ทำการจองจะต้องใส่ข้อมูลของตุ๊กตาลูกเทพเป็นข้อมูลเดียวกับผู้ที่เดินทางด้วยและจะต้องระบุว่าเป็นตุ๊กตาลูกเทพ พร้อมกับระบุจำนวน ผู้โดยสารที่ซื้อที่นั่งเพิ่มสำหรับตุ๊กตาลูกเทพจะได้รับอาหารว่างและเครื่องดื่มตามปกติ และตุ๊กตาลูกเทพจะต้องนั่งรัดเข็มขัดระหว่างเครื่องขึ้นและลงด้วย

กลับขึ้นด้านบน