นายกฯเชื่อแก้ไขร่าง รธน.ตรงใจประชาชน-เดินตามโรดแมป

นายกฯเชื่อแก้ไขร่าง รธน.ตรงใจประชาชน-เดินตามโรดแมป

นายกฯเชื่อแก้ไขร่าง รธน.ตรงใจประชาชน-เดินตามโรดแมป

รูปข่าว : นายกฯเชื่อแก้ไขร่าง รธน.ตรงใจประชาชน-เดินตามโรดแมป

นายกฯเชื่อแก้ไขร่าง รธน.ตรงใจประชาชน-เดินตามโรดแมป นายกรัฐมนตรีเชื่อว่า การแก้ไขปรับปรุง ร่างรัฐธรรมนูญจะได้มาซึ่งเนื้อหาที่ตรงใจประชาชน แต่ชี้ว่าทุกกระบวนการยังคงเป็นไปตามโรดแมป คสช. แม้จะมีข้อเสนอให้เลื่อนเลือกตั้งออกไปได้อีก 2 - 3 ปี ก็ตาม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุถึงการที่นักการเมืองบางคนเสนอให้รัฐบาลอยู่นานถึง 3 ปี เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายว่า การดำเนินการทุกเรื่องต้องเป็นไปตามโรดแมป  ส่วนการทำประชามติรัฐธรรมนูญฉบับถาวร อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรีย้ำว่า การปรับปรุงแก้ไประเด็นใดของร่างรัฐธรรมนูญต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย

ขณะที่การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ในวันสุดท้ายตลอดทั้งวัน ยังคงเป็นการอภิปรายเสนอแนะและขอแก้ไขในภาคที่ 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง โดยการอภิปรายของสมาชิกส่วนใหญ่ เน้นประเด็นเรื่องการปฏิรูป โดยเฉพาะนายนิพนธ์ นาคสมภพ สมาชิก สปช. แสดงความกังวล เรื่องอำนาจของคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติในการเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ นอกจากนี้ ยังมีสมาชิก สปช.เสนอให้ที่มาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ควรมีสัดส่วนของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในชุดนี้รวมอยู่ด้วยด้วย

ภาพรวมการอภิปรายตลอดทั้ง 6 วันและต่อเนื่องวันที่ 7 วันนี้นับว่า เป็นไปอย่างราบรื่น สร้างสรรค์ และเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาให้สมาชิก สปช. ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญภายใน 30 วัน พร้อมกับรับคำขอแก้ไขจากครม. และคสช.

ทั้งนี้ เมื่อทุกฝ่ายส่งคำขอแก้ไขแล้วคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีเวลา 60 วัน ในการพิจารณาคำขอแก้ไขเพื่อปรับแก้ร่างรัฐธรรมอีกครั้ง แต่ระหว่างนี้จะเชิญผู้ที่ยื่นคำขอแก้ไขในประเด็นต่างๆ มาชี้แจง ก่อนจะสรุปเป็นร่างสุดท้ายที่สมบูรณ์และส่งให้ สปช.ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็น ภายในวันที่ 6 สิงหาคมนี้

ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (27 เม.ย.2558) คณะกรรมาธิการยกร่างฯจะส่งร่างรัฐธรรมนูญให้พรรคการเมืองทั้ง 74 พรรค เพื่อให้ร่วมส่งข้อเสนอแนะภายใน 30 วัน


กลับขึ้นด้านบน