ตอบโจทย์ : ปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพ สิทธิ ความเชื่อในสังคมไทย

ตอบโจทย์ : ปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพ สิทธิ ความเชื่อในสังคมไทย

ตอบโจทย์ : ปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพ สิทธิ ความเชื่อในสังคมไทย

รายการตอบโจทย์วันที 26 ม.ค.2559 สนทนากับเจ้าของตุ๊กตาลูกเทพและนักจิตวิทยาว่าด้วยปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพที่กลับมาเป็นกระแสยอดนิยมอีกครั้ง

รูปข่าว : ตอบโจทย์ : ปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพ สิทธิ ความเชื่อในสังคมไทย

มนัญญา บุญมี ผู้ริเริ่มและก่อตั้งสมาคมนิยมเลี้ยงลูกเทพ By แม่หนิง และมานิตา ชื่นอารมณ์ ผู้เลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพ บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพ ความรู้สึก ความเชื่อและสิ่งที่ได้จากการเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพ ซึ่งทั้งมนัญญาและมานิตาอธิบายถึงสิ่งที่เธอได้จากการเลี้ยงลูกเทพตรงกันว่าลูกเทพเป็นเรื่องของ "ความสุขทางใจ" และ "ลูกเทพทำให้ผู้เลี้ยงมีความสุขขึ้น"

กลับขึ้นด้านบน