โพลล์ชี้ผู้ปกครองกังวลนำระบบซ้ำชั้นมาใช้-หวั่นทำเด็กเครียด

โพลล์ชี้ผู้ปกครองกังวลนำระบบซ้ำชั้นมาใช้-หวั่นทำเด็กเครียด

โพลล์ชี้ผู้ปกครองกังวลนำระบบซ้ำชั้นมาใช้-หวั่นทำเด็กเครียด

รูปข่าว : โพลล์ชี้ผู้ปกครองกังวลนำระบบซ้ำชั้นมาใช้-หวั่นทำเด็กเครียด

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์เผยผู้ปกครองร้อยละ 46.22 ไม่เห็นด้วยนำระบบซ้ำชั้นมาใช้กับเด็กนักเรียน ส่วนหนึ่งกังวลอาจทำให้เด็กเครียด ขณะที่อีกส่วนมองว่าจะทำให้เด็กกระตือรือร้นมากขึ้น

วันนี้ (27 ม.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเมื่อต้นเดือน ธ.ค.2558 กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพิจารณานำเอาระบบซ้ำชั้นของนักเรียนกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา และแก้ปัญหาเด็กนักเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา) เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมด 1,125 คน ต่อนโยบายการนำเอาระบบซ้ำชั้นของเด็กนักเรียนกลับมาใช้ ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.22 เห็นด้วยที่จะนำเอาระบบซ้ำชั้นกลับมาใช้กับเด็กนักเรียนในกรณีที่นักเรียนนั้นยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มตัว ร้อยละ 44.07 เห็นว่าโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบซ่อมในวิชาที่มีผลการเรียนตกก่อน 1 ครั้งจึงจะพิจารณาให้ซ้ำชั้น ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.78 เห็นว่าการนำเอาระบบซ้ำชั้นกลับมาใช้จะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพของเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับภาคบังคับให้สูงขึ้นได้

ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.38 ยังเห็นว่าการนำเอาระบบซ้ำชั้นกลับมาใช้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้นได้ สวนทางกับกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.6 ที่เห็นว่าการที่เด็กนักเรียนถูกซ้ำชั้นจะมีส่วนทำให้นักเรียนเกิดความเครียดในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งผลให้ผู้ปกครองต้องมีค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

กลับขึ้นด้านบน