สธ.เคลื่อนนโยบาย "ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท" เสริมสร้างเด็กไทยแข็งแรง

สธ.เคลื่อนนโยบาย "ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท" เสริมสร้างเด็กไทยแข็งแรง

สธ.เคลื่อนนโยบาย "ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท" เสริมสร้างเด็กไทยแข็งแรง

รูปข่าว : สธ.เคลื่อนนโยบาย "ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท" เสริมสร้างเด็กไทยแข็งแรง

กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย สนับสนุนพ่อแม่ ผู้เลี้ยงเด็ก "ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท เสริมสร้างเด็กไทยแข็งแรง สมองดี พร้อมเรียนรู้

วันนี้ (28 ม.ค.2559) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงฯได้ขับเคลื่อนสนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ส่งเสริมลูกหลานให้เล่นตามนโยบาย "ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท" เนื่องจากเด็กวัยแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของพัฒนาการทางด้านสมอง การมองเห็น การควบคุมอารมณ์ ทักษะภาษา และสังคม ซึ่ง การเล่นตามรอยพระยุคลบาท ที่หมายถึง การเล่นที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆให้กับเด็กในทุกช่วงวัย

 

กระทรวงสาธารณสุขจะขับเคลื่อนนโยบาย"ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท" ผ่านกระบวนการส่งเสริมให้มีมุม เล่นตามรอยพระยุคลบาทต้นแบบ ในสถานบริการสาธารณสุข ศูนย์เด็กเล็กและครอบครัว รวมถึงโรงเรียนพ่อแม่ทุกแห่ง เพื่อให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ได้เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึงบริการ ส่งเสริมพัฒนาลูกที่ถูกต้องและเหมาะสม ไปพร้อมกับการสร้างเด็กให้มีภูมิต้านทาน ฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ ด้วยการส่งเสริมการดื่มนมแม่และอาหารที่เหมาะสมตามวัย ส่งเสริมความรักผ่านการ กอด เล่น เล่า ของคนในครอบครัว

กลับขึ้นด้านบน