เตรียมเปิดรับซื้อยางพาราจุดแรกใน อ.กันตัง จ.ตรัง

เตรียมเปิดรับซื้อยางพาราจุดแรกใน อ.กันตัง จ.ตรัง

เตรียมเปิดรับซื้อยางพาราจุดแรกใน อ.กันตัง จ.ตรัง

รูปข่าว : เตรียมเปิดรับซื้อยางพาราจุดแรกใน อ.กันตัง จ.ตรัง

สหกรณ์กองทุนสวนยางควนตุ้งกู อ.กันตัง จ.ตรัง เตรียมเปิดรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรเป็นจุดแรกใน อ.กันตัง หลังกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ มีความเห็นให้เข้าร่วมโครงการเปิดเป็นจุดรับซื้อยาง โดยจะรับซื้อเฉพาะน้ำยางสดเท่านั้น

วันนี้ (28 ม.ค.2559) นายสมบูรณ์ ทองแย้ม ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางควนตุ้งกู อ.กันตัง จ.ตรัง เรียกประชุมกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ เพื่อหารือในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 100,000 ตัน กับการยางแห่งประเทศไทย ในการเปิดเป็นจุดรับซื้อยางพาราจากเกษตรกร หลังพื้นที่อ.กันตัง เป็นเพียงอำเภอเดียวที่ยังไม่มีจุดรับซื้อยางพารา โดยกล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นให้สหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการเปิดเป็นจุดรับซื้อยาง โดยรับซื้อเฉพาะน้ำยางสดเพื่อมาผลิตเป็นยางแผ่นรมควัน ส่งขายให้กับการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น แต่จะไม่รับซื้อยางพาราแผ่นดิบคุณภาพชั้น 3

ขณะที่ กองทุนสวนยางบ้านเก่าร้าง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ยังคงเร่งแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นดิบ เพื่อนำส่งขายในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ

ด้านนายสาโรจน์ สุคนธรัตน์ ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเก่าร้าง กล่าวว่า สหกรณ์ฯ จะรับซื้อน้ำยางสดในราคาปกติช่วงที่ฝนตก เนื่องจากมีชาวสวนยางพารานำยางเข้ามาจำหน่ายน้อยมาก

ชาวสวนยางพารา บอกว่า การจำกัดปริมาณการรับซื้อที่ครัวเรือนละ 150 กก. ทำให้เกษตรกรไม่ต้องการนำยางพาราเข้ามาขาย เนื่องจากมีปัญหายุ่งยากในขั้นตอนการรับซื้อ อีกทั้งมีส่วนต่างราคาไม่มากนัก จึงยังคงนำยางไปขายยังจุดรับซื้อเอกชน

ที่บรรยากาศการรับซื้อยางพารา จ.กระบี่ เป็นไปอย่างเงียบเหงา เนื่องจากเกษตรกรมองว่าการจำกัดจำนวนขายไม่เกิน 150 กก. ทำให้ขาดแรงจูงใจและไม่คุ้มกับค่าเดินทางนำยางพารามาขายที่จุดรับซื้อ อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งการคัดคุณภาพที่เข้มงวด ทำให้เกษตรหันไปขายให้กับเอกชนแทน

กลับขึ้นด้านบน