สคบ.ถกธุรกิจสายการบิน-เอเย่นต์จำหน่ายตั๋ว เร่งแก้เรื่องร้องเรียน-เผย 3 ปีรับร้อง 300 เรื่อง

สคบ.ถกธุรกิจสายการบิน-เอเย่นต์จำหน่ายตั๋ว เร่งแก้เรื่องร้องเรียน-เผย 3 ปีรับร้อง 300 เรื่อง

สคบ.ถกธุรกิจสายการบิน-เอเย่นต์จำหน่ายตั๋ว เร่งแก้เรื่องร้องเรียน-เผย 3 ปีรับร้อง 300 เรื่อง

รูปข่าว : สคบ.ถกธุรกิจสายการบิน-เอเย่นต์จำหน่ายตั๋ว เร่งแก้เรื่องร้องเรียน-เผย 3 ปีรับร้อง 300 เรื่อง

สคบ.นัดธุรกิจสายการบิน ตัวแทนจำหน่ายตั๋วสาย ระดมแก้ปัญหา ข้อร้องเรียนทั้งกรณีการให้บริการ และการดำเนินธุรกิจ หลังจาก 3 ปีมานี้มีผู้ร้องเรียนแล้ว 299 ราย

วันนี้ (29 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจสายการบิน และตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน โดยนายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดการประชุม ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น

นายอำพลกล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมาก กรณีได้รับความเสียหายจากการใช้บริการกับสายการบินทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงได้รับความเสียหายจากการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินผ่านตัวแทนจำหน่าย เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน สายการบินเดินทางล่าช้า สัมภาระผู้เดินทางสูญหาย เสียหาย จองตั๋วโดยสารทางอินเทอร์เน็ตแต่ระบบเกิดขัดข้อง การจองตั๋วโดยสารผ่านตัวแทนและไม่เป็นไปตามสัญญา ที่ผ่านมาสคบ.ได้ตรวจสอบสถิติเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน ได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 299 เรื่อง

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม จากการใช้บริการดังกล่าว จึงจัดสัมมนา รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจสายการบินทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำเป็นข้อตกลงในการประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน