"พล.ต.บรรพต" เผยพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้คืบหน้า-ขอความจริงใจก้าวข้ามอดีต

"พล.ต.บรรพต" เผยพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้คืบหน้า-ขอความจริงใจก้าวข้ามอดีต

"พล.ต.บรรพต" เผยพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้คืบหน้า-ขอความจริงใจก้าวข้ามอดีต

รูปข่าว : "พล.ต.บรรพต" เผยพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้คืบหน้า-ขอความจริงใจก้าวข้ามอดีต

หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยล่าสุดได้หารือกรอบกติกาในการพูดคุยกับผู้เห็นต่าง พร้อมขอความจริงใจก้าวข้ามอดีต

วันนี้ (31 ม.ค.2559) พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน.เปิดเผยว่า พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวขอบคุณ กอ.รมน.ภาค 4 สน., ศอ.บต., ศชต., ทุกส่วนราชการ รวมทั้งผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมกันดูแลสถานการณ์ ร่วมกันดูแลท้องที่ชุมชนของตนเอง จนทำให้สถานการณ์ในพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในทุกด้าน

ขณะที่ผู้นำศาสนา นักวิชาการ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ต่างตื่นตัวแสดงออกต่อการมีส่วนร่วมตามความต้องการของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาร่วมกันส่งผ่านไปยังทุกกลุ่ม ทุกพวก ทุกฝ่าย เพื่อนำสันติสุขกลับคืนมาสู่พื้นที่โดยสันติวิธีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามเหมือนในอดีต

พล.อ.อักษรา ได้ย้ำถึงบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้มาช่วยในมิติด้านอุดมการณ์หรือความพยายามหาทางออกจากความขัดแย้งในแนวทางสันติวิธีร่วมกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐเท่านั้น และผลจากการพูดคุยในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า คณะพูดคุยฯได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวก และกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ขณะนี้ยังอยู่ในระยะของการสร้างความไว้วางใจ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด

ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ที่ปรากฏชัดขณะนี้คือ ทุกฝ่ายแสดงออกถึงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสร้างสันติสุข ซึ่งต้องมีการกำหนดวิธีการที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป โดยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 25-28 ม.ค.2559 คณะทำงานทางเทคนิคได้เดินทางไปประชุมหารือในการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงร่วมด้านธุรการและการสนับสนุน เพื่อเป็นกรอบกติกาหรือคำแนะนำทั่วไปสำหรับใช้ในการพูดคุย โดยประเด็นสำคัญคือ การกำหนดชื่อเรียกต่างๆ การกำหนดขอบเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การอำนวยความสะดวกตามกระบวนการยุติธรรม และด้านธุรการและการสนับสนุน ซึ่งคณะพูดคุยฯ จะได้รวบรวมรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

โฆษกกอ.รมน.ยังระบุถึงกรณีพบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องคล้ายจรวดในพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2559 ว่า ในส่วนรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ตรวจพบ จำเป็นต้องรอการยืนยันจากหน่วยพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่ให้แน่ชัดก่อนที่จะให้ความเห็นใดๆ เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีนำไปบิดเบือนใช้ประโยชน์ได้ ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทุกฝ่ายต้องให้ความระมัดระวัง

นอกจากนี้ในทัศนะสากลของการดำเนินกระบวนการพูดคุยฯ นั้น ทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีความจริงใจก้าวข้ามอดีตบางช่วงบางตอนที่ผ่านมา รวมตลอดถึงการก้าวข้ามความพยายามแสดงศักยภาพของแต่ละกลุ่มในห้วงการพูดคุยด้วย เพื่อร่วมกันมุ่งแสวงหาทางออกโดยสันติวิธีสู่อนาคตที่ดีกว่า

กลับขึ้นด้านบน