กรมชลฯส่งน้ำคลอง 13 ป้องกัน จ.ปทุมธานี ขาดแคลนน้ำผลิตประปา

กรมชลฯส่งน้ำคลอง 13 ป้องกัน จ.ปทุมธานี ขาดแคลนน้ำผลิตประปา

กรมชลฯส่งน้ำคลอง 13 ป้องกัน จ.ปทุมธานี ขาดแคลนน้ำผลิตประปา

รูปข่าว : กรมชลฯส่งน้ำคลอง 13 ป้องกัน จ.ปทุมธานี ขาดแคลนน้ำผลิตประปา

แม้คลองสายหลักในภาคกลางจะเริ่มแห้งขอด เพราะกรมชลประทานงดน้ำเพื่อการเกษตร แต่คลอง 13 อำภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ยังคงรักษาระดับน้ำให้สูง 1 ถึง 2 เมตร เพื่อประคองไม่ให้เกิดวิกฤตการ จนการประปาส่วนภูมิภาคต้องหยุดจ่ายน้ำซ้ำอีกเหมือนปีทีผ่านมา

สภาพคลอง 13 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คลองสายหลักที่เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงคนอำเภอธัญบุรี คลองหลวง และหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กว่า 59,000 ครัวเรือน ยังคงมีระดับน้ำสูงจากก้นคลอง เกือบ 2 เมตร ต่างจากคลองสายหลักในภาคกลางหลายจังหวัดแห้งที่แห้งขอด เพราะน้ำส่งไปไม่ถึง ขณะที่สาเหตุกรมชลประทาน พยายามรักษาระดับน้ำให้สูงเพื่อป้องกันการประปาเกิดวิกฤตหยุดจ่ายน้ำซ้ำอีกเหมือนปีที่ผ่านมาเพราะเป็นครั้งที่ประปาย่านชานเมืองใกล้กรุงเทพวิฤต

แม้กรมชลประทานจะรณรงค์ให้ผู้ใช้น้ำภายในคลอง 13 ชะลอการทำนา แต่กลับพบว่าตลอดคลองมีเครื่องสูบน้ำ ไม่ต่ำกว่า 300 เครื่อง ทีมข่าวยังได้พูดคุยกับเกษตรกรที่ยังสูบน้ำ
ทำนาต่อ พวกเขายืนยันว่า หากน้ำเยอะเช่นเดียวกับวันนี้ก็จำเป็นต้องสูบ และจะหยุดสูบทันทีหากน้ำประปาวิกฤต

คลอง 13 ต้องรับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี แม้กรมชลประทานจะส่งน้ำเข้าคลองเพื่อรักษาระดับน้ำไว้ แต่น้ำต้นุทนของเขื่อนป่าสัก ที่มีน้อยกว่าปีทีผ่านมาถึงเท่าตัวก็ทำให้ ยังมีความเสี่ยงที่คลอง 13เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เหมือนคลองอื่นๆ

ขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ได้เตรียมตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สำรองไว้แล้วเพราะหากน้ำไม่สามารถส่วเข้าระบบได้ ก็จะต้องสูบน้ำเพื่อทอยน้ำไปผลิตน้ำประปาเหมือนปีที่ผ่านมา

 

 

กลับขึ้นด้านบน