ชาวเคหะชุมชนดินแดงร้องรัฐบาลทบทวนแผนพัฒนาแฟลตดินแดง

ชาวเคหะชุมชนดินแดงร้องรัฐบาลทบทวนแผนพัฒนาแฟลตดินแดง

ชาวเคหะชุมชนดินแดงร้องรัฐบาลทบทวนแผนพัฒนาแฟลตดินแดง

รูปข่าว : ชาวเคหะชุมชนดินแดงร้องรัฐบาลทบทวนแผนพัฒนาแฟลตดินแดง

วันนี้ (31 ม.ค.2559) ชาวเคหะชุมชนดินแดงจำนวนหนึ่งรวมตัวเรียกร้องนายกรัฐมนตรีทบทวนแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยเฉพาะการปรับปรุงขนาดห้องให้เล็กลง จากเดิม 42 ตารางเมตร เป็น 33 ตารางเมตร

ชาวชุมชนแฟลตดินแดงนัดหมายกันในเวลา 13.30 น.วันนี้ (31 ม.ค.2559) เพื่ออ่านแถลงการณ์ถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ทบทวนแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงปี 2559 ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของทหารและตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดินแดง

นายตัถยา ประไพเพชร ประธานกลุ่มคัดค้านการทุบแฟลตดินแดง กล่าวว่า เห็นด้วยกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ แต่ที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติไม่เปิดให้ผู้อยู่อาศัยได้มีส่วนร่วมเสนอแผนพัฒนา

ทั้งนี้ในแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงปี 2559 ที่ระบุถึงการปรับปรุงขนาดห้อง จากเดิม 42 ตารางเมตร เหลือ 33 ตารางเมตรนั้น กลุ่มคัดค้านการทุบแฟลตดินแดงมองว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบมุ่งเน้นเพื่อสร้างมูลค่าจากจำนวนห้องที่มากขึ้น โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเดิมที่ส่วนหนึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย

แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ดำเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลือกเป็นโครงการนำร่องเพราะสร้างมาแล้วถึง 50 ปีและมีสภาพทรุดโทรม ตามแผนการพัฒนาเมือง จัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่

ทั้งนี้ตามแผนพัฒนาก่อสร้างแฟลตดินแดงใหม่ เป็นอาคาร 36 หลัง ประกอบด้วย อาคารสูง 25-35 ชั้น จำนวน 11 หลัง เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม รวม 6,546 หน่วยและอาคารสูง 8-35 ชั้น จำนวน 25 หลัง เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วย พร้อมทั้งจัดพื้นที่ประกอบการค้าเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ประกอบอาชีพ รวมทั้งพื้นที่จอดรถตามเกณฑ์ที่กำหนด

กลับขึ้นด้านบน