นิคมอุตสาหกรรมลำพูนสำรองน้ำ 4 แสน ลบ.ม. รับมือภัยแล้ง

นิคมอุตสาหกรรมลำพูนสำรองน้ำ 4 แสน ลบ.ม. รับมือภัยแล้ง

นิคมอุตสาหกรรมลำพูนสำรองน้ำ 4 แสน ลบ.ม. รับมือภัยแล้ง

รูปข่าว : นิคมอุตสาหกรรมลำพูนสำรองน้ำ 4 แสน ลบ.ม. รับมือภัยแล้ง

หลังเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีน้ำเหลือเพียงร้อยละ 12 ของความจุ ทำให้ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กังวลถึงผลกระทบ เพราะโรงงานต้องใช้น้ำมากเกือบ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าได้สำรองน้ำไว้พร้อมแล้ว

สถานีผลิตน้ำประปา การนิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน ผลิตน้ำให้ได้วันละ 18,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะจ่ายให้กับผู้ประกอบการโรงงาน 76 แห่งใช้ แต่ภาวะภัยแล้งและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักเหลืออยู่เพียงร้อยละ 12 ของความจุ ทำให้ก่อนหน้านี้ตัวแทนผู้ประกอบการเข้าหารือกับกงสุลใหญ่ประเทศญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบตามมา

 

นายจักรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการ 1 ยืนยันว่า ขณะนี้ได้สำรองน้ำให้กับนิคมอุตสาหกรรมลำพูนกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถใช้ได้ถึงเดือน มิ.ย. และการขุดเจาะบาดาลก็ใกล้เสร็จในอีก 2 สัปดาห์ จึงเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาตลอดช่วงฤดูแล้งปีนี้ (2559)

 

นอกจากอาศัยแหล่งน้ำดิบจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา การนำน้ำเสียจากโรงงานมาบำบัดกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้การผลิตน้ำประปาระบบรียูส ก็สามารถช่วยประหยัดน้ำได้มาก เพราะนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ได้กว่าร้อยละ 80 และขณะนี้ได้ขุดคลองเชื่อมเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าไปใช้ในนิคมฯกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน จึงไม่น่ามีปัญหา

ปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่และระบบน้ำเสียระบบใหม่ บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ พร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำดิบของกับเอกชน อีก 2 แห่ง ซึ่งมีน้ำมากกว่า 500,000 ลูกบาศก์เมตร เตรียมสำรองไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ และย้ายฐานการผลิตในอนาคต

 

  

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน