ไทยระดมความช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล

ไทยระดมความช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล

ไทยระดมความช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล

รูปข่าว : ไทยระดมความช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล

ไทยระดมความช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล รัฐบาลไทยอนุมัติเงินช่วยเหลือเบื้องต้นช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวเนปาล 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 6,000,000 บาท พร้อมเตรียมจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ โดยคณะแพทย์คณะแรกจะเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้ (27เม.ย.2558) ส่วนศูนย์ประสานการให้ความช่วยเหลือแก่เนปาลของกระทรวงการต่างประเทศ จะมีการประชุมครั้งแรก เพื่อบูรณาการช่วยช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ

หลังกระทรวงการต่างประเทศตั้งศูนย์ประสานการให้ความช่วยเหลือแก่เนปาลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยมีภารกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยในเนปาล รวมทั้งบูรณาการการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ แก่ประเทศเนปาล วันนี้ จะมีการประชุมครั้งแรก ที่กระทรวงการต่างประเทศ เบื้องต้น ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ รวมถึงจะมีการประสานงานหน่วยบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยกู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งพลเรือน และทหาร บุคลากรจากกระทรวงมหาดไทย และกองทัพ รวมทั้งทีมสุนัขทหารค้นหา เพื่อเตรียมจัดส่งให้กับเนปาลตามความประสงค์
 
ส่วนการให้บริการ และช่วยเหลือด้านสาธารณสุข นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้เตรียมหน่วยแพทย์ครบชุด ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการควบคุมโรค นักจิตวิทยาพร้อมเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค โดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อ วัคซีนป้องกันโรค เช่น บาดทะยัก รวมทั้งชุดทำแผลต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยคณะทำงานชุดแรกจำนวนประมาณ 30 คน จะเดินทางออกจากประเทศไทยในวันนี้
 
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายใน ทีมส่วนภูมิภาค และสหวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ในพื้นที่ และติดตามประเมินสถานการณ์ผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิด
 
ส่วนการให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งของรับบริจาค ขณะนี้ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย พบว่ามีความต้องการ ผ้าห่ม อาหาร เต็นท์พักอาศัย ยารักษาโรค อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และน้ำดื่ม ซึ่งรัฐบาลไทยจะพิจารณาจัดส่งความช่วยเหลือตามความต้องการดังกล่าว นอกจากนี้ ในเบื้องต้น รัฐบาลไทยได้อนุมัติเงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลเนปาลจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 6,000,000 บาท
 
ส่วนญาติคนไทยในเนปาลสามารถติดต่อประสานงานติดตามความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขฮอตไลน์ 085-911-4076 และหมายเลข 094-003-1709 ระหว่างเวลา 08.00 - 22.00 น. หรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ หมายเลขฮอตไลน์ +977 980 106 9233 และ +977 984 124 2094


กลับขึ้นด้านบน