109 เครือข่ายภาคประชาสังคม เรียกร้องนายกฯ ยกเลิก ม.44 ยกเว้นบังคับใช้กฎหมายผังเมือง

109 เครือข่ายภาคประชาสังคม เรียกร้องนายกฯ ยกเลิก ม.44 ยกเว้นบังคับใช้กฎหมายผังเมือง

109 เครือข่ายภาคประชาสังคม เรียกร้องนายกฯ ยกเลิก ม.44 ยกเว้นบังคับใช้กฎหมายผังเมือง

รูปข่าว : 109 เครือข่ายภาคประชาสังคม เรียกร้องนายกฯ ยกเลิก ม.44 ยกเว้นบังคับใช้กฎหมายผังเมือง

เครือข่าย 109 องค์กร รวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ยกเลิกการใช้ ม. 44 ที่มีเนื้อหายกเว้นการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง หวั่นเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุ่น ขาดกาพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่

วันที่ (4 ก.พ.) เครือข่ายและกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการวมตัวทั้งหมด 109 องค์กร จาก 4 ภาค ทั่วประเทศ เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ขอให้ยกเลิกคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3 และ 4/2559 เนื่องจาก ประกาศคำสั่งทั้ง 2 ฉบับ เป็นการทำลายการพัฒนาประเทศ และไม่เป็นไปตามหลักการวางผังเมืองที่ต้องคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล นอกจากนั้นยังอาจเป็นการเพิ่มความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจกับประชาชน

ทั้งนี้ จึงขอเรียกร้องและขอความเห็นต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลในการใช้อำนาจตาม ม.44 ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ในคำสั่งที่ 3 และ 4 เนื่องจากเห็นว่า เป็นการเปิดทางให้มีการบริหารจัดการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน โดยละเลยกระบวนการกลั่นกรองการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับชุมชน และหากไม่ได้รับการตอบรับจะมีการทวงถามความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่ 23 ก.พ.นี้

กลับขึ้นด้านบน