วิกฤตแย่งน้ำที่คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง

วิกฤตแย่งน้ำที่คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง

วิกฤตแย่งน้ำที่คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง

รูปข่าว : วิกฤตแย่งน้ำที่คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง

คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง นับเป็นคลองสายหลักในภาคกลางที่มีปัญหาการแย่งน้ำทำการเกษตรมาตั้งแต่ปี 2558 คลองสายนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนจังหวัดชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุรี ระยะทางยาว 107 กิโลเมตร

วันนี้ (4 ก.พ.2559) เป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือนที่น้ำส่งมาถึง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี หลักกิโลเมตรที่ 54 ดังนั้นบรเวณ คลอง 8 ถึง คลอง 11 จะยังมีน้ำแต่ตั้งแต่คลอง 12 ถึง คลอง 26 หรือท้ายคลองช่วงนี้จะไม่มีน้ำโดยการประปาส่วนภูมิภาคดอนเจดีย์ที่ต้องการใช้น้ำก็จะอยู่ประมาณคลอง 16 และ 17 แม้กรมชลประทานเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบมั่นคงควบคุมใบ้มาตรการเข้มจากเบาไปหาหนัก ยึดถอดสายพรานสูบน้ำ แต่ก็ยังมีการสูบน้ำตลอดคลองเป็นระยะ

ขณะที่เวลา 16.00 น. ของวันนี้ เสียงเครื่องสูบน้ำกว่า 20 เครื่องของเกษตรกร ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ก็เปิดเดินเครื่องพร้อมกันหลังจากที่กรมชลประทานขอให้เกษตรกรชะลอการสูบน้ำเป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้น้ำส่งไปถึงประปาส่วนภูมิภาคหน่วยบริการดอนเจดีย์ที่อยู่ห่างออกไปกว่า 20 กิโลเมตร โดยเกษตรกรบอกว่าเจ้าหน้าที่ชลประทานอนุญาตให้กลับมาสูบน้ำได้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อทีมข่าวสอบถามไปยังหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ กลับได้รับคำยืนยันว่า ในระยะนี้ยังคงใช้มาตรการเข้มคือให้ชะลอการสูบน้ำเช่นเดิม แต่เนื่องจากน้ำต้นทุนไม่มีมาเติมและส่งมาไม่ถึงท้ายคลอง จังหวัดจึงตกลงให้สูบน้ำได้เพื่อลดความขัดแย้ง

ขณะนี้มีเครื่อสูบน้ำกว่า 100 เครื่องที่ติดตั้งรอสูบน้ำก่อนถึงประปาดอนเจดีย์ ผู้จัดการการประปาภูมิภาคยอมรับว่าหาก 2 วันที่ผ่านมาตลอดแนวคลองไม่มีการสูบน้ำ น้ำก็จะส่งมาถึงประปาเร็วขึ้น ซึ่งน้ำจะใช้ผลิตประปาได้เพียง 5 วัน เท่านั้น ทำให้ประปาต้องใช้น้ำบาดาลมาเสริม และนำน้ำจากการประปาสาขาอำเมืองสุพรรณมาช่วยก่อนขณะที่เดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ทำหนังสือไปกรมชลประทาน เพื่อยืดระยะเวลาปล่อยน้ำไปอีก 15 วัน เพื่อให้ประปาผ่านวิกฤตไปให้ได้

กลับขึ้นด้านบน