พม.เตรียมส่งทีมสำรวจแฟลตดินแดงอีกครั้ง หลังที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุง

พม.เตรียมส่งทีมสำรวจแฟลตดินแดงอีกครั้ง หลังที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุง

พม.เตรียมส่งทีมสำรวจแฟลตดินแดงอีกครั้ง หลังที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุง

รูปข่าว : พม.เตรียมส่งทีมสำรวจแฟลตดินแดงอีกครั้ง หลังที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมลงพื้นที่สำรวจแฟลตดินแดงอีกครั้ง หลังที่ประชุมร่วมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแฟลตดินแดง

 

เมื่อวานนี้ (4 ก.พ.2559) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ซึ่งมีแกนนำชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ได้มีมติที่จะปรับปรุงแฟลตดินแดง และขอให้ชะลอการประสานให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างอาคารเชิงรุก พร้อมสั่งตั้งชุดปฏิบัติการลงพื้นที่แฟลตดินแดง เพื่อสำรวจการครอบครองสิทธิ สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยกับแผนแม่บท โดยเฉพาะประเด็นเรื่องขนาดห้องขนาด 33 ตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ของผู้มีรายได้น้อย อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่ของการเคหะฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการถือครองสิทธิเกินจากที่พึงได้รับ และอยู่เบื้องหลังการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มคัดค้าน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน 1 เดือน

กลับขึ้นด้านบน