การบินไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือไปเนปาล

การบินไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือไปเนปาล

การบินไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือไปเนปาล

รูปข่าว : การบินไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือไปเนปาล

การบินไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือไปเนปาล การบินไทย เป็นสายการบินหลักในการขนส่งความช่วยเหลือไปที่เนปาลหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวและนำผู้โดยสารคนไทยกลับประเทศแล้วส่วนหนึ่ง ขณะที่เนปาลยังคงมีอาฟเตอร์ช็อคหลายระลอก โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย ยืนยันว่า การบินไทยยังคงจัดเที่ยวบินไปเนปาลวันละ 1 เที่ยวบิน ตามปกติ

ภายหลังเกิดแผ่นดินไหวในเนปาล ส่งผลให้เกิดอาฟเตอร์ช็อคตามมาอีกหลายครั้งจนทำให้สนามบินในกรุงกาฐมาณฑุได้ระงับการขึ้นลงของเครื่องบินวานนี้ (26 เม.ย.2558) จึงอาจส่งผลกระทบกับการบินไทย ที่ขณะนี้เป็นสายการบินหลักในการส่งความช่วยเหลือไปที่เนปาล

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย กล่าวว่า หากเกิดอาฟเตอร์ช็อคจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่เครื่องบินจะบินลงทุกครั้ง ขณะที่การดำเนินการเป็นไปตามปกติโดยจะทำการบินวันละ 1 เที่ยวบินทุกวัน ส่วนปัญหาเรื่องการจองตั๋วและระบบฐานข้อมูลที่สนามบินในกาฐมาณฑุ สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ขึ้น แต่ก็มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

นายจรัมพร ยังกล่าวอีกว่าได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งการบินไทยเป็นสายการบินหลักในการขนส่งความช่วยเหลือทั้งในด้านสิ่งของบรรเทาทุกข์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการกู้ภัยไปยังเนปาล โดยจะร่วมมือกับภาครัฐ กองทัพและสภากาชาด

สำหรับการให้ความช่วยเหลือของการบินไทยได้เตรียมแผนรองรับไว้ 2 ส่วนคือ บุคลากรกับการบรรทุกสิ่งของ ในส่วนของบุคลากรจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยกู้ภัย รวมถึงบุคลากรจากกระทรวงมหาดไทย กองทัพและสภากาชาด พร้อมช่วยขนส่งเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยและอุปกรณ์การแพทย์ที่จะนำไปใช้ ส่วนองค์กรภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆ การบินไทยได้จัดศูนย์ประสานงาน โดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริหารสภาวะฉุกเฉินและวิกฤต หมายเลขโทรศัพท์ 02-545-3181


กลับขึ้นด้านบน