"วิษณุ" เผยชื่อข้าราชการเอี่ยวทุจริต 2 ชุดมีมากกว่าร้อยคน

"วิษณุ" เผยชื่อข้าราชการเอี่ยวทุจริต 2 ชุดมีมากกว่าร้อยคน

"วิษณุ" เผยชื่อข้าราชการเอี่ยวทุจริต 2 ชุดมีมากกว่าร้อยคน

รูปข่าว : "วิษณุ" เผยชื่อข้าราชการเอี่ยวทุจริต 2 ชุดมีมากกว่าร้อยคน

 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่ารายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับทุจริต ตามที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ส่งมาให้อีก 2 ชุดมีมากกว่า 100 คน พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการยึดหลักปฏิบัติด้วยธรรมาภิบาล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กล่าวระหว่างการบรรยายพิเศษในการสัมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของผู้ตรวจราชการที่จะเป็นกลไกสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะเดียวกัน นายวิษณุได้เปิดเผยถึงรายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เตรียมส่งให้สำนักนายกรัฐมนตรีอีก 2 ชุด ว่ามีมากกว่า 100 คน โดยมอบหมายให้แต่ละกระทรวงไปตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้ว พร้อมยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจและต้องเร่งแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาที่ต้นทางคือข้าราชการควรยึดหลักปฏิบัติด้วยธรรมาภิบาลและชอบด้วยกฎหมาย


กลับขึ้นด้านบน