พม.-ตำรวจจับกุมขอทานกว่า 1,500 คน

พม.-ตำรวจจับกุมขอทานกว่า 1,500 คน

พม.-ตำรวจจับกุมขอทานกว่า 1,500 คน

รูปข่าว : พม.-ตำรวจจับกุมขอทานกว่า 1,500 คน

พม.-ตำรวจจับกุมขอทานกว่า 1,500 คน ภายหลังมีการผ่านร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินจับกุมขอทานแล้วกว่า 1,500 คน ในจำนวนนี้พบ 500 คนไม่มีสัญชาติไทย ส่วน คนไทยจะถูกส่งตัวไปฟื้นฟูจัดหาอาชีพตามศักยภาพของแต่ละคน

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่าการจัดระเบียบขอทานช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็ว สอดส่องและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยได้จับบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นขอทานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 1,500 คน ในจำนวนนี้กว่า 500 คน ไม่ใช่สัญชาติไทย

ทั้งนี้ หากเป็นแรงงานข้ามชาติจะถูกส่งตัวให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อส่งตัวกลับประเทศ แต่หากเป็นคนไทยจะถูกส่งไปยังสถานฟื้นฟูของหน่วยงานรัฐ 11 แห่ง เบื้่องต้นจะใช้ศูนย์กลางที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายและ หญิง ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

สำหรับการจัดระเบียบคนขอทาน เป็นผลสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานและอยู่ระหว่างนำเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้อีก 6 เดือน


กลับขึ้นด้านบน