นักวิชาการชี้อาคารในเนปาลถล่มเหตุโครงสร้างไม่แข็งแรง

นักวิชาการชี้อาคารในเนปาลถล่มเหตุโครงสร้างไม่แข็งแรง

นักวิชาการชี้อาคารในเนปาลถล่มเหตุโครงสร้างไม่แข็งแรง

รูปข่าว : นักวิชาการชี้อาคารในเนปาลถล่มเหตุโครงสร้างไม่แข็งแรง

นักวิชาการชี้อาคารในเนปาลถล่มเหตุโครงสร้างไม่แข็งแรง แผ่นดินไหวที่เนปาลและอาฟเตอร์ช็อคที่ตามมาไม่เพียงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง คือโบราณสถานอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมก็เสียหายไปด้วย

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการก่อสร้างอาคารที่ไม่แข็งแรงเพียงพอโดยอาคารที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นอาคารขนาดเล็ก มีวิธีการก่อสร้างคล้ายกับอาคารในประเทศไทย โดยอาคารในลักษณะเช่นนี้จะสร้างโครงสร้างเช่น เสา และ คาน ขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงใส่กำแพงเข้าไป ทำให้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวกำแพงจะพยายามค้ำตัวอาคาร ทำให้เกิดแรงดึงจนทำให้กำแพงและเสาที่รองรับน้ำหนักของตัวอาคารเกิดความเสียหายและพังและถล่มลงมาได้

ส่วนสาเหตุที่อาคารในประเทศเนปาลเกิดความเสียหายมากกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ จ.เชียงราย เมื่อเดือน พ.ค.ปีที่แล้ว เป็นเพราะแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงมากกว่าและการก่อสร้างอาคารของประเทศเนปาลมีความแข็งแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศไทย


กลับขึ้นด้านบน