แพทย์กว่า 500 คน อาสาไปช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวเนปาล

แพทย์กว่า 500 คน อาสาไปช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวเนปาล

แพทย์กว่า 500 คน อาสาไปช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวเนปาล

รูปข่าว : แพทย์กว่า 500 คน อาสาไปช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวเนปาล

 แพทย์กว่า 500 คน อาสาไปช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวเนปาล แพทยสภาเปิดให้แพทย์ร่วมลงทะเบียนเพื่อเป็นแพทย์อาสาไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยมีแพทย์ร่วมลงทะเบียนเป็นแพทย์อาสากว่า 500 คน

แพทยสภาเปิดให้แพทย์ร่วมลงทะเบียนเพื่อเป็นแพทย์อาสาไปช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ซึ่งจะเป็นการลงทะเบียนโดยแยกตามความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้แพทย์ที่ร่วมลงทะเบียนจะถูกเรียกตัวเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการความช่วยเหลือตรงกับคุณสมบัติที่แจ้งไว้ ลาสุด มีแพทย์ร่วมลงทะเบียนแล้วกว่า 540 คน

http://www.tmc.or.th/index_volunteer.php


กลับขึ้นด้านบน