กทม.รับมือเอดส์ หลังพบผู้ติดเชื้อกว่า 6 หมื่นคน

กทม.รับมือเอดส์ หลังพบผู้ติดเชื้อกว่า 6 หมื่นคน

กทม.รับมือเอดส์ หลังพบผู้ติดเชื้อกว่า 6 หมื่นคน

รูปข่าว : กทม.รับมือเอดส์ หลังพบผู้ติดเชื้อกว่า 6 หมื่นคน

กทม.รับมือเอดส์ หลังพบผู้ติดเชื้อกว่า 6 หมื่นคน สภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงและเอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี เป็นประเด็นสำคัญให้กรุงเทพมหานครเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอดส์ หลังพบผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ ล่าสุดสูงกว่า 60,000 คน โดยพบในกลุ่มชายรักชายสูงที่สุดถึงร้อยละ 60

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์เอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าอาจต้องกลับมาเผชิญปัญหาอีกครั้ง เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจุบันยั่วยุให้เกิดปัญหาทางเพศและการใช้สารเสพติดได้ง่ายขึ้น

จากการคาดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีปี 2558 ในพื้นที่กรุงเทพฯ คาดว่ามีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ 61,109 คน เสียชีวิต 3,341 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส 24,871 คนและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,771 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 1,066 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา ภรรยาติดเชื้อจากสามี 259 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 162 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนอายุน้อยกว่า 25 ปี 974 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี 2560 เพื่อยุติปัญหาเอดส์หรือลดให้เป็นศูนย์ คือลดการติดเชื้อ ลดการตายและลดการตีตรา


กลับขึ้นด้านบน