บ้านสมเด็จโพลล์เผย 1 ปี ทีวีดิจิทัลช่อง HD เรตติ้งนำ-หวังทีวีดิจิทัลพัฒนารายการข่าว

บ้านสมเด็จโพลล์เผย 1 ปี ทีวีดิจิทัลช่อง HD เรตติ้งนำ-หวังทีวีดิจิทัลพัฒนารายการข่าว

บ้านสมเด็จโพลล์เผย 1 ปี ทีวีดิจิทัลช่อง HD เรตติ้งนำ-หวังทีวีดิจิทัลพัฒนารายการข่าว

รูปข่าว : บ้านสมเด็จโพลล์เผย 1 ปี ทีวีดิจิทัลช่อง HD เรตติ้งนำ-หวังทีวีดิจิทัลพัฒนารายการข่าว

 บ้านสมเด็จโพลล์เผย 1 ปี ทีวีดิจิทัลช่อง HD เรตติ้งนำ-หวังทีวีดิจิทัลพัฒนารายการข่าว ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล จากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 - 26 เม.ย. 2558 เพื่อต้องการสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล พบคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดิจิทัลร้อยละ 70 และส่วนใหญ่นิยมชมช่องเอชดี

วันนี้(28 เม.ย.) นายสิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เปิดเผยว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,430 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24 - 26 เม.ย. 2558   เพื่อต้องการสะท้อนความคิดเห็นหลังจากการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้แจกคูปองทีวีดิจิทัล มูลค่า 690 บาทเพื่อใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิทัล และเครื่องทีวีดิจิทัลที่มีภาครับสัญญาณดิจิทัลในตัว ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 ทำให้ประชาชนสามารถรับชมได้อย่างทั่วถึงและในวันที่ 25 เม.ย. 2558 เป็นการครบรอบ 1 ปีในการออกอากาศของทีวีดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.

รวมไปถึงที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2558 ได้เห็นชอบในหลักการให้เลื่อนการจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิทัลออกไป 1 ปี อาจเป็นเพราะการขยายโครงข่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือราคาขายโฆษณาที่ไม่ได้สูงตามความคาดหวังของสถานีโทรทัศน์ โดยผลการสำรวจในครั้งนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้รับความสะดวกในการนำคูปองไปแลกกล่องแปลงสัญญาณดิจิทัล หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ร้อยละ 56.4 ไม่ได้รับความสะดวก ร้อยละ 14.5 และ ไม่แน่ใจ ร้อยละ  29.1

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมทีวีดิจิทัลจากสถานีโทรทัศน์ 3 HD เป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 15.2 อันดับที่ 2 คือ สถานีโทรทัศน์ 7 HD ร้อยละ 13.7 อันดับที่ 3 คือ สถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ร้อยละ 9.8 อันดับที่ 4 คือ สถานีโทรทัศน์ เวิร์คพอยท์ ทีวี และสถานีโทรทัศน์ ONE ร้อยละ 8.5 อันดับที่ 5 คือ สถานีโทรทัศน์ 8 ร้อยละ 6.9

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมรายการประเภทข่าวสารจากสถานีโทรทัศน์ 3 HD เป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 18.6 อันดับที่ 2 คือ สถานีโทรทัศน์ 7 HD ร้อยละ 16.2 อันดับที่ 3 คือ สถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ร้อยละ 10.5 อันดับที่ 4 คือ สถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี ร้อยละ 6.1 อันดับที่ 5 คือ สถานีโทรทัศน์ 3 SD ร้อยละ 5.8

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมรายการประเภทละครและบันเทิงจากสถานีโทรทัศน์ 3 HD เป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 21.8 อันดับที่ 2 คือ สถานีโทรทัศน์ 7 HD ร้อยละ 19.5 อันดับที่ 3 คือ สถานีโทรทัศน์ 8 ร้อยละ 11.0 อันดับที่ 4 คือ สถานีโทรทัศน์ ONE ร้อยละ 10.7 อันดับที่ 5 คือ สถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ร้อยละ 6.5

และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้ทีวีดิจิตอลพัฒนารูปแบบรายการประเภทข่าวสาร เป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 24.9 อันดับที่ 2 คือ รายการประเภทละครและบันเทิง ร้อยละ 24.3 อันดับที่ 3 คือ รายการประเภทภาพยนตร์ ร้อยละ 16.2 อันดับที่ 4 คือ รายการประเภทเกมโชว์ ร้อยละ 12.0 อันดับที่ 5 คือ รายการประเภทสารคดี ร้อยละ 11.3


กลับขึ้นด้านบน