คปส.แนะให้สรุปบทบาท-หน้าที่กทชให้ชัดเจน

คปส.แนะให้สรุปบทบาท-หน้าที่กทชให้ชัดเจน

คปส.แนะให้สรุปบทบาท-หน้าที่กทชให้ชัดเจน

รูปข่าว : คปส.แนะให้สรุปบทบาท-หน้าที่กทชให้ชัดเจน

คปส.แนะให้สรุปบทบาท-หน้าที่กทชให้ชัดเจน

“สุภิญญา” รองคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฎิรูปสื่อเรียกร้องให้มีการสรุปบทบาทและหน้าที่ กทช.ให้ชัดเจน หลังร่างกฎหมาย กสทช. ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาน.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ รองคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฎิรูปสื่อ หรือ คปส. เห็นว่าบทบาทของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. หลังร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. ผ่านวุฒิสภาแล้วนั้น ต้องมีการชี้ขาดอำนาจและหน้าที่ของกทช.ให้ชัดเจน

ด้านรศ.พิรงรอง รามสูต รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นห่วงว่าจะเกิดความล่าช้าในการสรรหากรรมการกสทช.รวมถึงการประมูลคลื่นความถี่ต่างๆ โดยเฉพาะวิทยุและโทรทัศน์ ผู้ประกอบการรายใหญ่จะตั้งตัวแทน หรือ นอมินี เข้าร่วมประมูล ทำให้สามารถครอบครองสถานีสื่อส่วนใหญ่ไว้ทั้งหมด


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน