เครือข่ายสตรีชายแดนใต้แสดงพลังให้เดินหน้าสันติภาพ

เครือข่ายสตรีชายแดนใต้แสดงพลังให้เดินหน้าสันติภาพ

เครือข่ายสตรีชายแดนใต้แสดงพลังให้เดินหน้าสันติภาพ

รูปข่าว : เครือข่ายสตรีชายแดนใต้แสดงพลังให้เดินหน้าสันติภาพ

เครือข่ายสตรีชายแดนใต้แสดงพลังให้เดินหน้าสันติภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 11 ปี เหตุการณ์กรือเซะ ขณะที่เครือข่ายคณะทำงานผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้แสดงพลังให้ทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนขบวนการสันติภาพ ให้เดินหน้าต่อไป

เครือข่ายคณะทำงานผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 20 องค์กร แสดงพลังที่จังหวัดปัตตานีในวันนี้ (28 เม.ย.2558) ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 11 ปีเหตุการณ์กรือเซะ จ.ปัตตานีเพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้เห็นต่าง ร่วมขับเคลื่อนขบวนการสันติภาพให้เดินหน้าต่อไป เนื่องจากเห็นว่า ความรุนแรงจากเหตุความไม่สงบที่ผ่านมากว่า 11 ปี ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กและสตรี

นายครองธรรม แซ่เจน ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดยะลาเห็นว่า ทุกฝ่ายควรนำความผิดพลาดในเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นบทเรียน เพื่่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้าน พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า ไม่อยากให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ครบรอบ 11 ปี/ โดยเฉพาะชาวบ้านกรือเซะ อยากให้กรือเซะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ขณะเดียวกันวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชุมชนและย่านเศรษฐกิจอ เพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรง เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจความมั่นคงบ้านควนมีด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการตรวจสอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลา โดยนอกจากจะสุ่มตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่สัญจรผ่านด่านแล้ว ยังสุ่มตรวจหลักฐานประจำรถ เพื่อยืนยันความถูกต้องของรถ ป้องกันการใช้ทะเบียนปลอม โดยเน้นรถกลุ่มเป้าหมายที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และรถที่มีลักษณะตรงกับที่หน่วยงานด้านความมั่นคง ได้แจ้งเตือนไว้
 

 

กลับขึ้นด้านบน