กระทรวงการคลัง เตรียมปรับโครงสร้างภาษี

กระทรวงการคลัง เตรียมปรับโครงสร้างภาษี

กระทรวงการคลัง เตรียมปรับโครงสร้างภาษี

รูปข่าว : กระทรวงการคลัง เตรียมปรับโครงสร้างภาษี

กระทรวงการคลัง เตรียมปรับโครงสร้างภาษี

ปลัดกระทรวงการคลัง เผยเตรียมหารือการปรับโครงสร้างภาษีในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและดึงดูดการลงทุน ก่อนเสนอแนวทางให้รัฐมนตรีเห็นชอบ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังและกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี จะหารือถึงแนวทางการปรับโครงสร้างภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของไทย รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ก่อนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการระทรวงการคลังพิจารณา โดยในส่วนของกรมสรรพากร ที่มีแนวคิดลดภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องหารือร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ พร้อมระบุรัฐบาลยังคงใช้จ่ายงบประมาณปี 2554 แบบขาดดุลเพื่อกระตุ้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ปี 2558 ที่จะทำให้ไทย เป็นศูนย์กลางการลงทุนสำคัญ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน