ลูกค้าได้ประโยชน์ บิ๊กซี ซื้อ คาร์ฟูร์

ลูกค้าได้ประโยชน์ บิ๊กซี ซื้อ คาร์ฟูร์

ลูกค้าได้ประโยชน์ บิ๊กซี ซื้อ คาร์ฟูร์

รูปข่าว : ลูกค้าได้ประโยชน์ บิ๊กซี ซื้อ คาร์ฟูร์

ลูกค้าได้ประโยชน์ บิ๊กซี ซื้อ คาร์ฟูร์

นักวิชาการด้านพาณิชยศาสตร์ เชื่อการขายสาขาธุรกิจในไทยของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่คาร์ฟูร์ ให้กลุ่มคาสิโนกรุ๊ป ทำให้โครงสร้างด้านการตลาดเปลี่ยน ด้านดีลูกค้าได้ประโยชน์แต่ในรายะยาวผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยลง
รองศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งรืองผล อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงกรณีกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่คาร์ฟูร์ตัดสินใจขายสาขาธุรกิจในไทยให้กับกลุ่มคาสิโนกรุ๊ป มูลค่ากว่า 35,000 ล้านบาท ว่า จะทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ หรือโมเดิร์น เทรด เปลี่ยนไป เหลือเพียงคู่ค้ารายใหญ่เพียง 2 ราย ซึ่งการควบรวมกิจการดังกล่าวอาจส่งผลต่อกลุ่มผู้ผลิตสินค้าป้อนตลาดค้าส่งค้าปลีกที่อาจถูกกดราคา เนื่องจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จะมีอำนาจต่อรองในการกระจายสินค้าและประหยัดต้นทุน หากมองในด้านดีลูกค้าจะได้ประโยชน์จากการแข่งขัน แต่ในอนาคตผู้บริโภคจะมีทางเลือกน้อย พร้อมระบุกรณีสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดเริ่มขาดตลาดเนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วม และมีการเก็งกำไรล่วงหน้า อาทิ ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช และการเตรียมปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 1 จะส่งผลให้มีการขึ้นราคาสินค้าในท้องตลาดตามไปด้วย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน