นายกฯ ย้ำจะเร่งคลอดกรรมการกสทช.

นายกฯ ย้ำจะเร่งคลอดกรรมการกสทช.

นายกฯ ย้ำจะเร่งคลอดกรรมการกสทช.

รูปข่าว : นายกฯ ย้ำจะเร่งคลอดกรรมการกสทช.

นายกฯ ย้ำจะเร่งคลอดกรรมการกสทช.

นายกรัฐมนตรียืนยันที่จะเร่งให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกสทช. หลังร่างกฎหมาย กสทช. ผ่านสภาฯ แล้ว และพร้อมผลักดันและพัฒนาระบบโทรคมนาคมให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในการสัมมนา "อุตสาหกรรมสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และโทรคมนาคม หลังกฎหมายองค์กรคลื่นความถี่ฉบับใหม่บังคับใช้ โจทย์ต่อไปคืออะไร" โดยระบุว่า ร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ฉบับนี้ได้พยายามปรับปรุงกติกาต่างๆ เกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ หลังจาก 10 ปีที่ผ่านมาได้พยายามจัดสรรคลื่นและจัดตั้งองค์กรอิสระมากำกับ แต่ได้เกิดปัญหาข้อโต้แย้งหลายครั้ง

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลจะผลักดันและพัฒนาระบบโทรคมนาคมให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ เช่น ล่าสุดได้อนุมัติแผนพัฒนาบรอดแบรนด์แห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ขณะเดียวกันก็จะให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพด้วย

ขณะที่นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ ทำให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทคลื่นความถี่และแผนแม่บทประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ หลังร่างกฎหมายกสทช.ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ แล้ว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน