ชาวสวนตรัง เตรียมโค่นต้นยางพาราทิ้งหลังน้ำท่วม

ชาวสวนตรัง เตรียมโค่นต้นยางพาราทิ้งหลังน้ำท่วม

ชาวสวนตรัง เตรียมโค่นต้นยางพาราทิ้งหลังน้ำท่วม

รูปข่าว : ชาวสวนตรัง เตรียมโค่นต้นยางพาราทิ้งหลังน้ำท่วม

ชาวสวนตรัง เตรียมโค่นต้นยางพาราทิ้งหลังน้ำท่วม

เกษตรกรชาวสวนยางพาราบางพื้นที่ในจังหวัดตรัง อาจต้องโค่นยางพาราทิ้งทั้งหมด หลังถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ขณะเดียวกันยังไม่มั่นใจที่จะลงทุนปลูกยางพาราชุดใหม่ขึ้นมาทดแทน เนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
เกษตรกรในตำบลนาท่วมเหนือ, ตำบลนาตาล่วง, ตำบลบางรัก, ตำบลควนปริง และตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงเกือบ 1 เมตร ไม่สามารถออกไปกรีดยางพาราเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานาน ทำให้เกษตรกรหลายรายอาจต้องโค่นต้นยางทิ้งทั้งหมด และต้องลงทุนซื้อต้นยางมาปลูกทดแทน แต่ยังไม่กล้าลงทุนเพราะพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน

ด้านนายพิศาล จันทร์เจิดศักดิ์ ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.ตรัง เปิดเผยว่า จากการสำรวจความเสียหายสวนยางพาราในช่วงน้ำท่วม อำเภอรัษฎา, อำเภอห้วยยอด และอำเภอวังวิเศษ พบว่ามีพื้นที่เสียหาย 12,000 ไร่ และได้รับความเสียหายจากวาตะภัยประมาณ 700 ไร่ มูลค่าความเสียหายกว่า 127 ล้านบาท


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน