สถานทูตไทยในเนปาลขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง-น้ำดื่ม

สถานทูตไทยในเนปาลขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง-น้ำดื่ม

สถานทูตไทยในเนปาลขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง-น้ำดื่ม

รูปข่าว : สถานทูตไทยในเนปาลขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง-น้ำดื่ม

สถานทูตไทยในเนปาลขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง-น้ำดื่ม กระทรวงการต่างประเทศ เผยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ กำลังขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำดื่มที่ใช้รองรับคนไทยที่อพยพมาอยู่ที่ทำเนียบทูต 45 คน ขณะที่รัฐบาลแจ้งว่าสิ่งของที่ต้องการเร่งด่วนในขณะนี้ ได้แก่ เวชภัณฑ์ น้ำดื่ม เต็นท์ และผ้าห่ม

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าขณะนี้มีคนไทยประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ 34 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวและผู้ที่พำนักในเนปาล โดยสามารถเดินทางกลับพร้อมกับเครื่องบินซี -130 ของกองทัพอากาศได้

นายเสข ยืนยันว่าเครื่องบินของสายการบินไทยยังทำการบินตามตารางบินปกติ แต่อาจนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินได้ล่าช้า เนื่องจากการจราจรเหนือน่านฟ้าเนปาลติดขัดมาก เพราะมีเครื่องบินพิเศษที่นำความช่วยเหลือไปยังเนปาลเป็นจำนวนมาก โดยรัฐบาลเนปาลแจ้งว่าสิ่งที่ต้องการเร่งด่วน ได้แก่ เวชภัณฑ์ น้ำดื่ม เต็นท์ และผ้าห่ม

ส่วนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ กำลังต้องการน้ำมันดีเซลสำหรับเติมเครื่องปั่นไฟ และน้ำมันเบนซินสำหรับรถยนต์ เนื่องจากสถานีบริการน้ำมันปิดบริการ โดยขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตมีน้ำมันสำรองเหลือเพียง 3 แกลลอนเท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องการสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ โดยเฉพาะน้ำดื่ม เนื่องจากต้องรองรับคนไทยในเนปาลบางส่วนที่อพยพ โดยขณะนี้มีชาวไทยที่อพยพมาพำนักที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต 45 คน


กลับขึ้นด้านบน