มท.ชี้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ชัดควบรวม อบท.

มท.ชี้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ชัดควบรวม อบท.

มท.ชี้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ชัดควบรวม อบท.

รูปข่าว : มท.ชี้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ชัดควบรวม อบท.

มท.ชี้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ชัดควบรวม อบท. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ยอมรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ชัดเจนกรณีอำนาจหน้าที่ การควบรวมในแต่ละระดับและงบประมาณ

ระหว่างกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทยกับการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ระบุว่า เจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ได้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญอดีต

แต่ยอมรับในหลักการที่เปลี่ยนแปลงไป จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ อบท. พร้อมกำหนดความหลากหลายของ อบท. เพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และท้องถิ่นนั้น ๆ แต่ยังไม่มีความชัดเจนในอำนาจหน้าที่และการควบรวมองค์กร โดยเกรงว่าการทำงานในส่วนภูมิภาคจะซ้ำซ้อนกับท้องถิ่น เนื่องจากการยกฐานะของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มีระดับที่ทัดเทียมกัน ซึ่งถือเป็นคำถามหรือข้อสังเกตที่จะได้ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญต่อไป


กลับขึ้นด้านบน