ทูตจีนย้ำแม่น้ำโขงแห้งไม่เกี่ยวกับจีนสร้างเขื่อน

ทูตจีนย้ำแม่น้ำโขงแห้งไม่เกี่ยวกับจีนสร้างเขื่อน

ทูตจีนย้ำแม่น้ำโขงแห้งไม่เกี่ยวกับจีนสร้างเขื่อน

รูปข่าว : ทูตจีนย้ำแม่น้ำโขงแห้งไม่เกี่ยวกับจีนสร้างเขื่อน

ทูตจีนย้ำแม่น้ำโขงแห้งไม่เกี่ยวกับจีนสร้างเขื่อน

เอกอัครราชทูต ประจำประเทศไทย ระบุว่าสาเหตุที่แม่น้ำโขงแห้งผิดปกติไม่ได้เกิดจากจีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง แต่เป็นเพราะภัยแล้งที่ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา นายก่วนมู่ เอกอัครราชทูต ประจำประเทศไทย และนายจู้ เหมยหมิ่น กงสุลใหญ่ประเทศจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำรวจแม่น้ำโขงและท่าเรือขนส่งสินค้าเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หลังน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณนี้ลดลงจนเห็นเนินทราย นอกจากนี้ยังได้หารือกับหน่วยราชการในอำเภอเชียงแสนถึงผลกระทบต่อการเดินเรือสินค้า ซึ่งเอกอัครราชฑูตจีน ประจำประเทศไทย ได้ชี้แจงกรณีที่จีนถูกมองว่าเป็นต้นเหตุทำให้แม่น้ำโขงแห้ง เนื่องจากสร้างเขื่อนหลายแห่ง โดยยืนยันว่าสาเหตุหลักที่น้ำโขงแห้งนั้นมาจากฝนที่ตกต้นแม่น้ำโขงมีปริมาณน้อยและจีนตอนใต้ก็กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งคาดว่าจะต้องเผชิญปัญหาเดียวกันทั้งภูมิภาค

ขณะที่จังหวัดเชียงรายและชลประทานได้เตรียมพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้งทั้งการกักเก็บน้ำในแม่น้ำสาขา เพื่อใช้ช่วงฤดูแล้ง ส่วนการขนส่งสินค้าในแม่น้ำโขง หากเรือไม่สามารถวิ่งได้ก็ต้องส่งทางถนนอาร์สามเอแทน สำหรับแม่น้ำโขงมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่านมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน และบริเวณที่ราบสูงธิเบต ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ผ่านประเทศจีน ลาว พม่า ไทย กัมพูชา และเวียดนาม มีความยาวทั้งหมด 4,880 กิโลเมตร และยังเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวด้วย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน