ธ.ก.ส.ลงพื้นที่โคราช พักชำระหนี้ผู้ประสบอุทกภัย 3 ปี

ธ.ก.ส.ลงพื้นที่โคราช พักชำระหนี้ผู้ประสบอุทกภัย 3 ปี

ธ.ก.ส.ลงพื้นที่โคราช พักชำระหนี้ผู้ประสบอุทกภัย 3 ปี

รูปข่าว : ธ.ก.ส.ลงพื้นที่โคราช พักชำระหนี้ผู้ประสบอุทกภัย 3 ปี

ธ.ก.ส.ลงพื้นที่โคราช พักชำระหนี้ผู้ประสบอุทกภัย 3 ปี

คณะผู้บริหารธ.ก.ส.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา โดยจะพักชำระหนี้ 3 ปีไม่คิดดอกเบี้ย ขณะที่ตำรวจจังหวัดร้อยเอ็ดช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวหนีน้ำหลังน้ำแม่น้ำชีเอ่อท่วมนาข้าวหลายพันไร่

ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยชาวนาตำบลดอนโอง และตำบลสะอาด เกี่ยวข้าวหนีน้ำก่อนต้นข้าวจะเน่าหลังระดับน้ำแม่น้ำชีท่วมนาข้าวใน 2 ตำบลหลายพันไร่

คณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชี้แจงมาตรการความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอสูงเนิน โดยธ.ก.ส.จะพักชำระหนี้ให้เป็นเวลา 3 ปี ไม่คิดดอกเบี้ย และจะให้สมาชิกกู้ยืมได้อีกคนละไม่เกิน 100,000 บาท และเตรียมยกเลิกหนี้ให้แก่สมาชิกฯที่เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้

ส่วนเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเดินทางไปลงทะเบียนรับการช่วยเหลือกับ ธ.ก.ส. กว่า1,000 รายเช่นเดียวกับประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เร่งสำรวจความเสียหายของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ่อ ปลากระชัง และ เลี้ยงกบกว่า 18,000 รายในพื้นที่ 13 อำเภอเพื่อพิจารณางบประมาณการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ขณะที่เกษตรตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือ หลังนาข้าวถูกน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างและเริ่มเน่าเสียหายแล้ว

ส่วนที่จังหวัดพัทลุง สัตว์เลี้ยงกระบือและโคเนื้อ บ้านหัวป่าหวาย ตำบลพนางตุง และบ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงหลายร้อยตัวเริ่มป่วยจึงอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งนำยาเข้าไปช่วยเหลือ

ชาวสวนยางพาราจังหวัดตรัง ตำบลนาท่วมเหนือ ตำบลนาตาล่วง ตำบลบางรัก ตำบลควนปริง และโคกยาง อำเภอกันตัง ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังเกือบ1 เมตรทำให้ไม่สามารถกรีดยางพารายได้ ขณะที่น้ำที่ท่วมขังเริ่มเน่าเหม็น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน