พระสันตะปาปาเห็นด้วยกับการใช้ถุงยางอนามัย ป้องกันโรคเอดส์

พระสันตะปาปาเห็นด้วยกับการใช้ถุงยางอนามัย ป้องกันโรคเอดส์

พระสันตะปาปาเห็นด้วยกับการใช้ถุงยางอนามัย ป้องกันโรคเอดส์

รูปข่าว : พระสันตะปาปาเห็นด้วยกับการใช้ถุงยางอนามัย ป้องกันโรคเอดส์

พระสันตะปาปาเห็นด้วยกับการใช้ถุงยางอนามัย ป้องกันโรคเอดส์

องค์กรที่ทำงานเพื่อป้องกันการระบาดของโรคเอดส์ ขานรับและแสดงความยินดีที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 มีพระราชดำรัสเป็นครั้งแรกว่า ทรงเห็นด้วยกับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคเอดส์ ซึ่งถือว่าขัดต่อหลักของนิกายคาทอลิกที่ต่อต้านการคุมกำเนิดทุกรูปแบบ รวมถึงการใช้ถุงยางอนามัย

แม้ว่าพระราชดำรัสในครั้งนี้จะเป็นเพียงความเห็นส่วนพระองค์ ไม่ใช่ท่าทีของสำนักวาติกัน แต่ก็สร้างความยินดีให้กับองค์กรหลายแห่ง อย่าง “ยูเอ็นเอดส์” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ขององค์การสหประชาชาติระบุว่า พระราชดำรัสของพระองค์ถือเป็น “ก้าวที่ยิ่งใหญ่และเป็นท่าทีในแง่บวก ที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ถุงยางอนามัยเป็นพฤติกรรมของผู้ที่มีความรับผิดชอบในการมีเพศสัมพันธ์ และถุงยางอนามัยมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี”

เช่นเดียวกับกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อการเข้าถึงการรักษาของเคนย่าที่ทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ยินดีที่พระองค์ทรงยอมรับความจริงว่า “การยับยั้งใจ” ไม่อาจแก้ปัญหาการระบาดของโรคเอดส์ได้

ขณะที่กลุ่ม วี อาร์ เชิร์ช ซึ่งเป็นกลุ่มนิกายคาทอลิกปฏิรูปบอกว่าพระราชดำรัสในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเรียนรู้จากประสบการณ์

สมเด็จพระสันตปาปาเบเนดิคที่ 16 ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ได้ประทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว ซึ่งพระราชดำรัสของพระองค์จะถูกตีพิมพ์ในหนังสือที่มีชื่อว่า “ไลท์ ออฟ เดอะ เวิล์ด เดอะโปป เดอะ เชิร์ช แอนด์ เดอะ ไซน์ ออฟ เดอะ ไทมส์” ที่จะวางจำหน่ายในวันอังคารนี้ พระองค์ตรัสว่า สิ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์มี 3 ประการ เริ่มต้นด้วยการยับยั้งใจ ความศรัทธาและถุงยางอนามัยซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตาม 2 ข้อแรกได้ ถุงยางอนามัยเป็นวิธีสุดท้ายที่จะใช้ป้องกันการระบาดของโรคเอดส์และเชื้อเอชไอวี

ก่อนหน้านี้พระองค์เคยถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากมีพระราชดำรัสว่าการแจกถุงยางอนามัยไม่ใช่หนทางรับมือกับ ปีศาจการติดเชื้อเอชไอวี แต่จะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน