การปรับทัศนคติและสร้างความรู้ในเรื่องเพศ

การปรับทัศนคติและสร้างความรู้ในเรื่องเพศ

การปรับทัศนคติและสร้างความรู้ในเรื่องเพศ

รูปข่าว : การปรับทัศนคติและสร้างความรู้ในเรื่องเพศ

การปรับทัศนคติและสร้างความรู้ในเรื่องเพศ


แม้กฎหมายอาญาจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงท้องสามารถทำแท้งได้ใน 2กรณี แต่เครือข่ายที่ทำงานด้านผู้หญิงต่างเห็นว่า ยังมีช่องว่างของกฎหมายที่ยังไม่เปิดทางเลือกให้กับกลุ่มผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม โดยขณะนี้ความหวังเรื่องการการปรับทัศนติและสร้างความเข้าใจเรื่องเพศ รวมถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมอยู่ที่ร่างกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ์ การพบชิ้นส่วนอวัยวะของทารกว่า 2,000 ชิ้นจากการทำแท้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคงไม่เกิดขึ้น หากผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์มีทางเลือกมากกว่าการทำแท้ง และปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม อาจลดน้อยลง หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันที่ถูกต้อง หรือแม้แต่หากเกิดพลาดพลั้งไปแล้ว ก็ควรมีทางเลือกที่เป็นทางออกที่ดีสำหรับคนกลุ่มนี้ มากกว่าการประณามคนที่ทำแท้งและคนรับทำแท้งว่าไม่มีศีลธรรม

แม้ในปัจุบันจะมีกฎหมายอาญาที่ยกเว้นให้หญิงสามารถทำแท้งได้ 2 กรณี คือ ถูกข่มขืนและการตั้งครรภ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมารดา แต่ในทางปฏิบัติแล้วปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยที่ยังไม่มีทางออก

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นหนึ่งในความพยายามของภาครัฐและประชาชน ที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องเพศ รวมทั้งการทำแท้งจากการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ที่เน้นการป้องกันใน 6 ประเด็น คือ สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์, การจัดการศึกษา, การจัดบริการอนามัยและการเจริญพันธุ์, การคุ้มครองผู้หญิงตั้งครรภ์, การคุ้มครองป้องกันปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน และมีกลไกระดับชาติกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

การส่งเสริมให้สังคมปรับทัศนคติเรื่องเพศ และการสร้างความรู้และจิตสำนึกให้กับเพศชาย ยังเป็นอีกประเด็นที่เจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุขให้ความสนใจ สอดคล้องกับความเห็นของเครือข่ายด้านผู้หญิง ที่เห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากค่านิยมของเพศชาย และสังคม

แม้ว่าร่างกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ์ จะเน้นการป้องกันและเยียวยา แต่ก็จำเป็นที่จะต้องปรับแก้มาตรการทางกฎหมายควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสให้กับหญิงที่ท้องไม่พร้อมทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข

ในขณะที่ร่างกฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ กำลังเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หรือแม้แต่การผลักดันให้มีการปรับแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับหญิงที่ท้อง ต่างก็เป็นความมุ่งหวังที่จะลดปัญหาทางเพศ และสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน เนื่องจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ระบุว่า คนไทยมีความไม่ปลอดภัยจากปัญหาเรื่องเพศมากที่สุด


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน