สปช.หักค่าตอบแทนคนละ 2,000 บาท ช่วยเนปาล

สปช.หักค่าตอบแทนคนละ 2,000 บาท ช่วยเนปาล

สปช.หักค่าตอบแทนคนละ 2,000 บาท ช่วยเนปาล

รูปข่าว : สปช.หักค่าตอบแทนคนละ 2,000 บาท ช่วยเนปาล

สปช.หักค่าตอบแทนคนละ 2,000 บาท ช่วยเนปาล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ส่วนใหญ่เห็นด้วยหักเงินจากบัญชีค่าตอบแทนคนละ 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติมีความเห็นสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้หักเงินจากบัญชีค่าตอบแทนของ สปช.คนละ 2,000 บาท หรือสมาชิกคนใดประสงค์บริจาคมากกว่านี้ก็ได้ โดยเงินทั้งหมดจะมอบผ่านรายการที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อส่งมอบให้ประเทศเนปาลต่อไป
 
ก่อนหน้านี้ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช.ได้ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านสิ่งของ และได้สั่งการให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สปช.รับแจ้งการบริจาคสิ่งของ ของสมาชิก สปช.ที่ศูนย์รับฟังความคิดเห็น สปช. ซึ่งสิ่งของจะมอบผ่านสภากาชาดไทย


กลับขึ้นด้านบน