จี้นายกฯ เร่งผลักดันร่างกม.อนามัยเจริญพันธุ์

จี้นายกฯ เร่งผลักดันร่างกม.อนามัยเจริญพันธุ์

จี้นายกฯ เร่งผลักดันร่างกม.อนามัยเจริญพันธุ์

รูปข่าว : จี้นายกฯ เร่งผลักดันร่างกม.อนามัยเจริญพันธุ์

จี้นายกฯ เร่งผลักดันร่างกม.อนามัยเจริญพันธุ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอ 6 ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นตรงกับส.ว.สรรหา เรียกร้องนายกรัฐมนตรีผลักดันร่างกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์เข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข ระบุว่า ได้เสนอร่างกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ให้กับนายกรัฐมนตรีไปแล้ว 2 เดือน ขณะนี้รอการบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะพิจารณาในวันที่ 25 พ.ย.นี้หรือไม่ โดยเชื่อว่า ร่างกฎหมายนี้จะทำให้ผู้หญิงได้รับการดูแลคุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ สิทธิในการได้รับคำปรึกษาเรื่องเพศศึกษา และการวางแผนครอบครัว

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา มีการหารือเรื่องการพบชิ้นส่วนอวัยวะทารกกว่า 2,000 ชิ้น โดย นพ.เจตน์ ศิรธารานนท์ ส.ว.สรรหา เสนอว่า นายกรัฐมนตรีจะต้องผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ เพราะจำเป็นต้องให้ความรู้เรื่องการป้องกัน โดยเฉพาะเพศศึกษา แต่กระทรวงศึกษาธิการขาดความพร้อมของครูที่จะสอนในเรื่องนี้

ส่วนพญ.พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ ส.ว.สรรหา ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอปรับแก้กฎหมายให้ทำแท้งเสรี แต่ควรจัดให้มีสถานที่รองรับหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมและให้การศึกษากับแม่ในวัยเรียน

วันเดียวกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอ 6 ยุทธศาสตร์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี แก้ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นวาระแห่งชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน โดยให้ความรู้เรื่องเพศ, ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจ, ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่ผู้นำทางความคิดของเด็กและเยาวชน โดยปรับทัศนคติพ่อแม่ให้ยอมรับความผิดพลาดของลูก, ยุทธศาสตร์ขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ, ยุทธศาสตร์ด้านการผลักดันนโยบายโดยมีกลไกขับเคลื่อนระดับชาติ และยุทธศาสตร์การสำรวจข้อมูลการพัฒนาระบบงานและการติดตาม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน