ก.สาธารณสุขขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ก.สาธารณสุขขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ก.สาธารณสุขขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รูปข่าว : ก.สาธารณสุขขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ก.สาธารณสุขขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีนักดื่มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนมีพฤติกรรมการดื่มเป็นประจำ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อควบคุมและแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 6 หัวข้อ "สุราในโลกเสรี" ว่า เตรียมขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การควบคุมการเข้าถึง เช่น มาตรการด้านภาษี, การจำกัดวัน เวลา และสถานที่จำหน่าย, ปรับเปลี่ยนค่านิยมการดื่ม อันเกิดจากแรงจูงใจจากการโฆษณา, ควบคุมการดื่มที่นำไปสู่การเจ็บป่วยและเสียชีวิต และการบริหารจัดการปัญหาที่ลงลึกไปถึงระดับชุมชนและสถานประกอบการ

แม้ขณะนี้จะมีมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ต้องพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นไปอีก เพราะกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสภาพแวดล้อมในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันต้องกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวและลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหา

ข้อมูลศูนย์วิจัยปัญหาสุราระบุว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยมีอัตราการดื่มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงดื่มเป็นประจำ ร้อยละ 65 ส่วนกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปี ดื่มเป็นประจำร้อยละ 70 ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า เฉพาะปี 2550 มีคนไทยดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 51.1 ล้านคน ในจำนวนนี้ดื่มเป็นประจำ 14.9 ล้านคน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน