ผอ.ศูนย์วิจัยปัญหาสุราชี้เด็กไทยดื่มเหล้าเสี่ยงตั้งครรภ์เกือบ 2 เท่า

ผอ.ศูนย์วิจัยปัญหาสุราชี้เด็กไทยดื่มเหล้าเสี่ยงตั้งครรภ์เกือบ 2 เท่า

ผอ.ศูนย์วิจัยปัญหาสุราชี้เด็กไทยดื่มเหล้าเสี่ยงตั้งครรภ์เกือบ 2 เท่า

รูปข่าว : ผอ.ศูนย์วิจัยปัญหาสุราชี้เด็กไทยดื่มเหล้าเสี่ยงตั้งครรภ์เกือบ 2 เท่า

ผอ.ศูนย์วิจัยปัญหาสุราชี้เด็กไทยดื่มเหล้าเสี่ยงตั้งครรภ์เกือบ 2 เท่า

ผอ.ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ระบุว่าประเทศไทยเป็นตลาดเป้าหมายของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการนำเข้าสุราต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 7.8 เท่าใน 13 ปีที่ผ่านมา และยังพบว่าเยาวชนที่ดื่มสุรามีโอกาสตั้งครรภ์เกือบ 2 เท่าตัว นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กล่าวในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6 ว่าการนำเข้าและผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา พบว่าสุราต่างประเทศมีส่วนแบ่งตลาดเป็นลำดับ 3 รองจากเบียร์และสุราขาว และมีแนวโน้มนำเข้าสูงอย่างต่อเนื่องจาก 19.98 ล้านลิตร ในปี 2538 เพิ่มขึ้นเป็น 156.2 ล้านลิตรในปี 2551 โดยเพิ่มขึ้น 7.8 เท่า หลังจากมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนทำให้ไทยต้องลดภาษีศุลกากรลง 12 เท่า จึงส่งผลให้ตลาดสุรานำเข้าเฉพาะอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ขณะที่สมาคมผู้ผลิตสุราในสหภาพยุโรประบุว่าประเทศไทยมีขนาดตลาดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ใหญ่ในเชิงปริมาณเป็นลำดับที่ 8 แต่หากเป็นในเชิงมูลค่าจะใหญ่เป็นลำดับที่ 18 มีมูลค่าตลาด 3,000 กว่าล้านบาท ไทยจึงเป็นเป้าหมายของการขยายตลาดของบริษัทสุราข้ามชาติ โดยบริษัทสุราเหล่านี้จะเข้ามาส่งเสริมการขายและการดื่มในรูปแบบต่างๆ รวมถึงมีผลต่อนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนก็จะเพิ่มขึ้น
ด้านผู้อำนวยการวิจัยปัญหาสุรา บอกอีกว่าเยาวชนที่ดื่มสุรามีโอกาสในการตั้งครรภ์ และทำให้ผู้อื่นตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น 2.92 เท่า มีโอกาสถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า และเมื่อใช้หลักการคำนวณทางระบาดวิทยา หากเป็นผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์จะลดโอกาสการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและทำแท้งได้ร้อยละ 31.5 ต่อปี และหากวัยรุ่นชายไม่ดื่มจะลดการทำแท้งได้ร้อยละ 43.4 ต่อปี จึงเสนอว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการการดื่มของเยาวชน เพื่อลดจำนวนคุณแม่วัยเรียน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน