แผนจัดการเหตุแผ่นดินไหวเนปาล

แผนจัดการเหตุแผ่นดินไหวเนปาล

แผนจัดการเหตุแผ่นดินไหวเนปาล

รูปข่าว : แผนจัดการเหตุแผ่นดินไหวเนปาล

แผนจัดการเหตุแผ่นดินไหวเนปาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารจัดเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล โดยจากนี้ต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวซ้ำเพราะอาจกระทบต่อประชาชน และทีมช่วยเหลือ ขณะที่การค้นหาหลังผ่านพ้น 72 ชั่วโมง จะยังไม่ยุติการค้นหาผู้รอดชีวิต แต่จะถูกปรับกำลังเสริมด้านการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ

เหตุแผ่นดินไหวในเนปาลที่ย่างเข้าสู่วันที่ 4 ในการค้นหาและกู้ภัยตามแผนบริหารจัดการเหตุภัยพิบัติ โดยกระบวนการจากนี้จะมีการแบ่งทีมจากหน่วยค้นหาและกู้ภัย มาเข้าสู่ช่วงการช่วยชีวิตผ่านการรักษาพยาบาลโดยทีมแพทย์และพยาบาล ขณะเดียวกันทีมสาธารณสุข จะเข้ามาดูแลระบบสุขลักษณะให้ปลอดภัยจากโรคระบาด ทั้งอาหาร น้ำดื่ม และของเสีย ที่มาจากขยะและการขับถ่าย

ผศ.ทวิดา กมลเวชช  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติ ระบุว่า เหตุการณ์ย่างเข้าวันที่ 4 ระบบการลำเลียงสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่ จากนี้จะมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนขึ้น หลังจากทางการเนปาล เริ่มจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่จะรองรับทั้งหน่วยงานในประเทศ และนานาชาติ รวมไปถึงการจัดหาสถานที่ชั่วคราวในการักษาพยาบาล และสถานที่พักชั่วคราวของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะน่าไว้วางใจ

ท้ายที่สุดการบริหารจัดการภัยพิบัติของเนปาล จะชัดเจนลงตัวมากขึ้น ท่ามกลางความน่าวิตกกังวลที่มาจากเหตุแผ่นดินไหวซ้ำ สภาพกายภาพของประเทศ สถานการณ์ในเมืองกาฏมัณฑุ ที่ต้องการองค์ประกอบการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน ขณะที่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร นอกเมืองกาฏมันณฑุ จะเข้ามาเป็นปัจจัยเร้าที่จะทำให้การทำงานเพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติที่ผ่านมาหลายวัน ยิ่งจะทำให้การแก้ปัญหายากขึ้นมากกว่าเดิม


กลับขึ้นด้านบน