“เบเรงเกอร์”แนะไทยมองการค้าเสรีในภาพรวม

“เบเรงเกอร์”แนะไทยมองการค้าเสรีในภาพรวม

“เบเรงเกอร์”แนะไทยมองการค้าเสรีในภาพรวม

รูปข่าว : “เบเรงเกอร์”แนะไทยมองการค้าเสรีในภาพรวม

“เบเรงเกอร์”แนะไทยมองการค้าเสรีในภาพรวม

หัวหน้าฝ่ายการค้าสำนักงานสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย แนะไทยมองการค้าเสรีในภาพรวมมากกว่าการพิจารณาเพียงสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากปริมาณการค้าค่อนข้างต่ำนายอันโตนิโอ เบเรงเกอร์หัวหน้าฝ่ายการค้าสำนักงานสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย กล่าวว่าได้ตระหนักถึงความกังวล ของไทยต่อการเปิดเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป ที่มองว่าอาจทำให้สินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีราคาถูกลงจากการลดภาษีไหลเข้ามาในไทยมากขึ้น และจะกระทบต่อสังคมในที่สุด แต่หากพิจารณาจากปริมาณการค้าจะพบว่าไทยนำเข้าสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์จากสหภาพยุโรปเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ขณะเดียวกันกลับเห็นว่าการขยายเขตการค้าจะส่งผลดีต่อการค้าไทยในภาพรวม สำหรับการเปิดเสรีสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์นั้นนายอันโตนิโอ เสนอว่าไทยควรพิจารณาเรื่องการป้องกันและดูแลมากกว่า ซึ่งสหภาพยุโรปก็พร้อมให้การสนับสนุน

อย่างไรก็ตามนายอันโตนิโอระบุว่าแม้ไทยจะเผชิญปัญหาด้านการเมืองและภัยธรรมชาติ แต่ก็ไม่ควรพลาดโอกาสจากการค้า เพราะเศรษฐกิจของไทยยังคงพึ่งพาการส่งออก อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงของไทย คือ เงินบาทที่แข็งค่า และ การลดอัตราภาษีส่งออกสินค้าของประเทศเพื่อนบ้าน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน