แนะรัฐจัดบ้านพักรอคลอดให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม

แนะรัฐจัดบ้านพักรอคลอดให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม

แนะรัฐจัดบ้านพักรอคลอดให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม

รูปข่าว : แนะรัฐจัดบ้านพักรอคลอดให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม

แนะรัฐจัดบ้านพักรอคลอดให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม เรียกร้องให้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้หญิงท้องไม่พร้อม ทั้งการให้บริการของสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานและบ้านพักรอคลอด
เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม เปิดเผยตัวเลขผู้หญิงทำแท้งในปี 2542 ว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงปีละ 300 คนต่อประชากร 100,000 คน หรือประมาณ 138 คน จากผู้ป่วย 45,990 คน ซึ่งการเสียชีวิตเกิดจากการที่ผู้หญิงต้องเผชิญปัญหาอย่างหลบซ่อน ขาดข้อมูลและเข้าไม่ถึงการบริการ จึงนำไปสู่การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง

รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า การพบชิ้นส่วนตัวทารกกว่า 2,000 ชิ้น สะท้อนถึงความอ่อนแอของมาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ และการช่วยเหลือผู้ที่ท้องไม่พร้อม โดยเฉพาะกฎหมายการทำแท้ง ที่ไม่สอดรับกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

ขณะที่นางจันทวิภา อภิสุข ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง เห็นว่า ควรเพิ่มทางเลือกให้กับหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยเฉพาะหากต้องทำแท้งควรเป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน และให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาวะอนามัยที่ถูกต้อง แต่ทั้งนี้ไม่ใช่สนับสนุนให้เปิดทำแท้งเสรี

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ยังเสนอให้มีบ้านพักรอคลอด โดยให้ความช่วยเหลือทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีทางเลือกในการตั้งครรภ์ต่อไป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน