นักวิชาการจี้รัฐแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงจัง

นักวิชาการจี้รัฐแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงจัง

นักวิชาการจี้รัฐแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงจัง

รูปข่าว : นักวิชาการจี้รัฐแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงจัง

นักวิชาการจี้รัฐแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงจัง

เครือข่ายนักวิชาการเฝ้าระวังปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ขณะที่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเสนอว่ามาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรถ่วงดุลระหว่างผลประโยชน์ของสังคมกับภาคธุรกิจ
น.ส.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม กล่าวในการเสวนาหัวข้อมิติที่หลากหลายของปัญหาสุรา แนวโน้มปัจจุบันและอนาคตว่า การบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภาพ รัฐจะต้องออกมาตรการควบคุมให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างเสรีภาพของผู้ประกอบการและผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม

ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมยังเสนอให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำงานร่วมกับกระบวนการยุติธรรม เพื่อจัดการคดีอย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่สังคมก็ต้องช่วยกันรณรงค์ เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะที่รศ.ปาริชาต สถาปิตานนท์ เครือข่ายนักวิชาการเฝ้าระวังปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระบุว่า ประชาชนที่รับข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เกิดความสับสนว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมระหว่างมาตรการของภาครัฐและข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจ ดังนั้นฝ่ายนโยบายควรจริงจังกับการแก้ปัญหาและคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมมากกว่าประโยชน์ทางธุรกิจ ขณะที่ผู้ประกอบก็ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน