นักธุรกิจ จ.ตาก ค้านรัฐแก้มาตรา 190 อ้างทำไทยเสียเปรียบ

นักธุรกิจ จ.ตาก ค้านรัฐแก้มาตรา 190 อ้างทำไทยเสียเปรียบ

นักธุรกิจ จ.ตาก ค้านรัฐแก้มาตรา 190 อ้างทำไทยเสียเปรียบ

รูปข่าว : นักธุรกิจ จ.ตาก ค้านรัฐแก้มาตรา 190 อ้างทำไทยเสียเปรียบ

นักธุรกิจ จ.ตาก ค้านรัฐแก้มาตรา 190 อ้างทำไทยเสียเปรียบ

นักวิชาการและภาคเอกชนบางส่วนเห็นต่างกันในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ที่การทำสัญญาระหว่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

นายชัยนันท์ ชัยอุโฆษกุล ประธานอนุกรรมการการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย กล่าวถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ว่า ยังมีจุดอ่อนที่ให้อำนาจคณะเจรจาเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในสัญญา แทนที่จะนำความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตัวตั้งในการเจรจา รวมทั้งปัญหาทางการเมือง ส่งผลให้การลงนามสัญญาการค้าระหว่างประเทศเกิดความล่าช้า

ขณะที่นายจักรชัย โฉมทองดี นักวิชาประจำโครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา หรือโฟกัส สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกร้องให้รัฐบาลผลักดันกฎหมายลูกออกมา เพื่อกำหนดประเภทของสัญญาที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา รวมถึงผ่านการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชน

ด้านนายบรรจง พงษ์ยี่หล่า นักธุรกิจในจังหวัดตาก กล่าวถึงการแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตรา 190 เรื่องการทำหนังสือสนธิสัญญากับต่างประเทศ ไม่ควรแก้ไขมาตรานี้ เพราะจะทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศอื่น

ส่วนผศ.ดิเรก ควรสมาคม นักวิชาการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่า มาตรา 190 นั้นมีความชัดเจนดีแล้ว เนื่องจากการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ จะต้องให้รัฐสภา ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน รับทราบ

นายศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ มองว่า รัฐธรรมนูญปี 2550 มีข้อบกพร่องในหลายจุด โดยเฉพาะการเลือกตั้ง ที่ควรส่งเสริมให้ประชาชนทั้งประเทศยอมรับ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน